20 – 26 sierpień 2012 r.

PONIEDZIAŁEK 20 sierpień 2012 r.
6.30–O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 20/30)
9.00–1.Za Parafian
2.Za + Emilię Marecką
18.30–1.O zdrowie, potrzebne łaski oraz Boże błogosławieństwo Zofii Sokołowskiej
– msza św. zamówiona przez rodziców
2.Za + Bronisławę Zegar – msza św. zamówiona przez Zofię i Edwarda z rodziną
WTOREK – 21 sierpień 2012 r.
6.30–O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 21/30)
9.00–1.Podziękowanie św. Antoniemu za opiekę nad Anną Nowicką
2.W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30–1.Za + Jana Sternika w 1. rocz. śmierci
2.O błogosławieństwo Boże dla sióstr z IV Róży żywego różańca oraz ich rodzin
ŚRODA – 22 sierpień 2012 r.
6.30–O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 22/30)
9.00–W intencji czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.O zdrowie, błogosławieństwo Boże oraz potrzebne łaski dla Pani doktor Małgorzaty
oraz pewne ręcę podczas każdej operacji
2.Za + Ewę, Łukasza,Józefa i Ryszarda
CZWARTEK – 23 sierpień 2012 r.
6.30–1.Za + Elżbietę
2.O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 23/30)
9.00–Za + Romana Fil w 5. rocz. śmierci
18.30–1.Za + Grzegorza Chorążak – intencja zamówiona przez sąsiadów rodziców zmarłego
2.Za Mieczysława o zdrowie oraz aby Pan Bóg chronił go od wszelkiego zła
PIĄTEK – 24 sierpień 2012 r.
6.30–O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 24/30)
9.00–Za + Romana Fil w 5 rocz. śmierci
18.30–1.Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski
i dary Ducha świętego dla Moniki w 20. rocz. urodzin
2.Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę
Matki Bożej Pocieszenia dla Sióstr II róży i ich rodzin
                  
SOBOTA – 25 sierpień 2012 r.
6.30-O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 25/30)
9.00–Za + Romana Fil w 5. rocz. śmierci
18.30–1.Za + Janinę, Marię i Władysława
2.O zdrowie oraz Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Pocieszenia
dla uczestników nabożeństw majowych przy kapliczce prz ul. Podgórze
NIEDZIELA – 26 sierpień 2012 r. – Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej
6.45–Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę
Matki Bożej Pocieszenia na dalsze lata życia dla Karoliny w 23 rocz. urodzin
8.00–O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 26/30)
9.15–O zdrowie oraz Boże błogosławieństwo dla Anny i Jana
10.30–O dar nieba dla + Andrzeja i Katarzyny
12.00–Za Parafian
15.00–Intencja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19.00–O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Pocieszenia
dla modlących się przy kapliczce przy ul. Armii Krajowej
oraz dla wszystkich parafian

18 sierpnia 2012|