PONIEDZIAŁEK  –   22 październik 2012 r.
6.30-1.W int. Panu Bogu wiadomej
6.30-2.Za + Paulinę Gaworecką (greg. 22/30)
8.00-Za  ++ Annę i Jana Baraniewicz
9.00-O  Boże bł.  dla  Andrzeja  Konopki  i  za + Annę Konopko
18.30-1.Dziękczynna z prośbą do MB o zdrowie i wytrwałość w chorobie dla sióstr
IX Róży niewiast i ich Rodzin
2.Za  + Józefa   Cybulskiego (greg. 22/30)
3.Za  ++ Janinę  i  Bolesława Węgrzyn
WTOREK  –  23 październik 2012 r.
6.30-1.Za +  Paulinę Gaworecką (greg. 23/30)
2.Za +  Elżbietę
8.00-O błog.  Boże i opiekę MB dla Beaty i Romana oraz ich dzieci
9.00-Za  ++  Marię i Małgorzatę
18.30-1.Za ++ Jana,  Helenę  i  Marię  Jabłońskich
2. Za + Józefa  Cybulskiego (greg. 23/30)
ŚRODA  –  24 październik 2012 r.
6.30-1.Za +  Paulinę  Gaworecką (greg. 24/30)
2.Za + + Bronisławę,  Józefa,  Grzegorza oraz Władysława i Helenę
8.00-Za + Mieczysława  Wawszkiewicza  –  13 rocznica śmierci
9.00-W intencji   czcicieli  Matki  Bożej  Pocieszenia
18.30–1.Za + Józefa  Cybulskiego (greg. 24/30)
2.Za +  Marcina Markowskiego  z  okazji  urodzin
3.Za +  Stefana w roczn. śmierci i za + Katarzynę Romaniszyk
       
CZWARTEK  –   25 październik 2012 r.
6.30-1.Za + Paulinę  Gaworecką (greg. 25/30)
8.00-Za +  Józefa  Kruk
9.00-W intencji  Panu  Bogu  wiadomej
18.30-1.Za + Józefa  Cybulskiego (greg.25/30)
2.Za + Andrzeja  Mazura – 1 rocznica śmierci
3.Za +  Stanisława  Kiwior i za ++ Jana, Annę i Krystynę
PIĄTEK   –   26 październik 2012 r.
6.30-1.Za + Paulinę Gaworecką (greg. 26/30)
8.00-O dar  zdrowie i bł. Boże   i   opiekę   MB dla  Anny
9.00-Za + Włodzimierza  –  19  rocznica śmierci
18.30-1.Za + Paulinę  Gaworecką  (greg. 26/30)
2.Za ++ Lidię  i  Zygmunta
SOBOTA  –   27  październik 2012 r.
6.30-1.Za +  Paulinę  Gaworecką (greg. 27/30)
8.00-O dar   mądrości   i   potrzebne  dary dla Pawła
9.00-Za + Marię Tymińską od mieszk. bloku Armii Krajowej nr. 9
18.30-1.Za + Mariana Chorostyńskiego w 19 roczn. śm. i za ++ z rodziny
2.Za + Józefa Cybulskiego (greg. 27/30)
3.Za + Tadeusza Pańko
      
TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 październik 2012 r.   
6.45–Za + + Marię i Edwarda
8.00–Za + Józefa Cybulskiego  (greg. 28/30)
9.15–O zdrowie i bł. Boże  dla  s. Tadeuszy  i  s. Szymony
10.30–O zdrowie i bł. Boże dla wnuczki Tosi  z okazji urodzin
12.00–W intencji  Parafian
15.00–W int.  FZŚ
19.00-Za + Paulinę Gaworecką  (greg. 28/30)