PONIEDZIAŁEK 23 styczeń 2012 r.
                                                  
6.30–1.Prośba o miłosierdzie Boże dla + Elżbiety w 14 rocznicę śmierci
           2.O dar nieba dla + Stanisława Kubita – greg. 22/30    
           3.W intencji dobrodziejów i ofiarodawców – greg. 22/30        
8.00–1.Za + Marię Michenko – greg. 23/30        
           2.Za + Józefę Dudek – greg. 22/30        
9.00–O wieczny odpoczynek dla + Jana Kijowskiego  w 2 rocznicę śmierci
18.30–Prośba o miłosierdzie Boże dla + rodziców i teściów: Marii i Mieczysława

WTOREK – 24 styczeń 2012 r.
    
6.30–1.O dar nieba dla + Stanisława Kubita – greg. 23/30    
           2.W intencji dobrodziejów i ofiarodawców – greg. 23/30        
           3.W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00–1.Prośba o miłosierdzie Boże dla + Marii Michenko – greg. 24/30        
           2.Za + Józefę Dudek – greg. 23/30        
9.00–O dar nieba dla + Zbigniewa Harny w rocznicę śmierci
18.30–Prośba o życie wieczne dla + Andrzeja i Krystyny oraz + rodziców    
             Władysława i Zofii

ŚRODA – 25 styczeń 2011 r.

6.30–1.O dar nieba dla + Stanisława Kubita – greg. 24/30    
          2.W intencji dobrodziejów i ofiarodawców – greg. 24/30        
8.00-1.Za + Marię Michenko – greg. 25/30        
          2.Za + Emilię w 9 rocznicę śmierci oraz Władysława, Marię i Franciszka
          3.Za + Józefę Dudek – greg. 24/30     
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
18.30–O wieczną radość dla + Piotra Kaliniaka w 19 rocznicę śmierci

CZWARTEK – 26 styczeń 2012 r.                                     

6.30–1.O dar nieba dla + Stanisława Kubita – greg. 25/30    
           2.W intencji dobrodziejów i ofiarodawców – greg. 25/30        
           3.O Bożą opiekę i potrzebne w życiu łaski dla Zofii i Emilii
8.00–1.Za + Marię Michenko – greg. 26/30        
           2.Za + Józefę Dudek – greg. 25/30        
9.00–O wieczną radość dla + Władysława i Józefa
18.30–O dar nieba dla + Feliksa Rudego w 11 rocznicę śmierci
 
PIĄTEK – 27 styczeń 2012 r.
 
6.30–1.O dar nieba dla + Stanisława Kubita – greg. 26/30    
           2.W intencji dobrodziejów i ofiarodawców – greg. 26/30        
           3.Za + Annę i Jana Skrętkowskich, Marię i Jerzego Wielgosz, Stanisława
               Matusz oraz Marię Kardasińską
8.00–1.O łaskę nieba dla + Marii Michenko – greg. 27/30                   
           2.Za + Józefę Dudek – greg. 26/30        
9.00–O dar nieba dla + Heleny Tymcio – intencja od córki Jolanty z mężem
18.30–O wieczny odpoczynek dla + Józefa i Marii

SOBOTA – 28 styczeń 2011 r.

6.30–1.O dar nieba dla + Stanisława Kubita – greg. 27/30    
           2.W intencji dobrodziejów i ofiarodawców – greg. 27/30                
8.00–1.Ołaskę nieba dla + Marii Michenko – greg. 28/30                   
           2.Za + Józefę Dudek – greg. 27/30        
9.00–1.O życie wieczne dla + Józefy Antoszkiewicz w 6 rocznicę śmierci
              oraz + Józefa w 3 rocznicę śmierci
           2.O łaskę nieba dla + Jana w rocznicę śmierci
18.30–1.O wieczny odpoczynek dla + Zofii i Piotra
             2. Za + Tadeusza w 4 rocznice śmierci

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA– 29 styczeń 2012 r.

6.45–W intencji dobrodziejów i ofiarodawców – greg. 28/30    
8.00–O dar nieba dla + Józefy Dudek – greg. 28/30        
9.15–Prośba o życie wieczne dla + Cecylii, Albina, Edwarda i Elizy Sternik
10.30–O wieczny odpoczynek dla + Stanisława Szczupaka – intencja od koleżanek
             i kolegów z pracy
12.00–Za Parafian
15.00–O miłosierdzie Boże dla + Marii Michenko – greg. 29/30                   
19.00–O dar nieba dla + Stanisława Kubita – greg. 28/30