PONIEDZIAŁEK  – 24  grudzień 2012 r.
6.30-1.W int.misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (24/30)
2.Za ++ Józefa,Mieczysławę,Franciszka,Stanisławę i za ++ z rodziny
3.Int.własna
8.00-1.W int.parafian – int.z dnia 23.XII.
2.Za ++ Ewelinę Wasilewską – 40 roczn.śmierci oraz za + Tadeusza – 26 roczn.
śmierci i za + Alfreda – 16 roczn.śmierci
9.00-Za ++ Adama,Stefanię,Andrzeja
24.00-1.W intencji Dobrodziejów
2.Intencje własne Kapłanów
WTOREK –  UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA – 25 grudzień 2012 r.
6.45-W intencji Parafian
8.00-Za ++ rodziców Jana i Anielę Kogut
9.15-Za + Antoninę i Wawrzyńca Haduch
10.30-Cielecka – rez.
12.00-Dziękczynno – błagalna z prośbą o bł. boże dla Marii i Edmunda –
55 rocznica zawarcia sakramentu małżeństwa
15.00-Za + Ryszarda Szerszeń
19.00-W int.misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (25/30)
ŚRODA – Święto Świętego SZCZEPANA – 26 grudzień 2012 r.
6.45-W intencji Parafian
8.00-Za + Adama – 4 rocznica śmierci
9.00-Za + Aleksandra Haducha
10.30-Za + Helenę – 20 rocznica śmierci i za ++ z rodziny
12.00-W intencji Dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu świętego
15.00-Dziękczynno – błagalna z prośbą o bł.Boże dla Marii i Adama –
35 rocznica zawarcia sakramentu małżeństwa
19.00–W int.misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (26/30)
CZWARTEK – Święto Św.JANA  Apostoła – 27 grudzień  2012 r.
6.30-1.W int. misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (27/30)
2.Za ++ Zofię i Józefa Wolak w rocznicę śmierci
8.00-Za + Monikę
9.00-Za + Zbigniewa Popko – 19 roczn.śm. i za ++ Janinę i Michała Bułdak
18.30-1.Za + Stanisławę Kielar – 29 rocznica śmierci
2.Za + Kazimierę – int.od Jerzego Lubasa z rodziną
3.Za ++ z rodz.rodzin Leszczyńskich i Zegarków
PIĄTEK–Święto Świętych Młodzianków Męczenników – 28 grudzień 2012 r.
6.30-1.W int. misji i  misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (28/30)
2.O Boże bł.o potrzebne łaski,opiekę MB Pocieszenia dla Agnieszki
8.00-Za + Ernesta Włodka
9.00-Za + Stanisława – 1 rocznica śmierci
18.30-1.W int.uczestników modlitwy przy kaplicy Jezusa Miłosiernego na Błoniach
2.Za + Mieczysława Banasiewicza
3.Za ++ Józefa,Paulinę,Kazimierza,Adolfa,Zofię,Kazimierę,
Michalinę,Stanisława
SOBOTA – 29 grudzień 2012 r.
6.30-1.W int.misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (29/30)
2.Za ++ Jadwigę,Bronisława,Władysława, Stanisława, Jana Daszyk
8.00-Za ++ w czyśćcu cierpiących
9.00-O dar Miłosierdzia i łaskę wzmocnienia wiary dla dzieci
18.00-1.Dziękczynna z prośbą o bł.Boże i potrzebne łaski dla rodz.Wolaninów
2.Za + Aleksandra Bobyk
3.Za + Aleksandra Podulkę
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA,MARYI I JÓZEFA – 30 grudzień 2012 r.
6.45-W int.misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (30/30)
8.00-W intencji Panu Bogu wiadomej
9.15-Dziękczynna z prośbą łaski i bł. Boże,opiekę MB dla Róży X Niew.
10.30-Za + Stanisława i za ++ z rodziny
12.00-W intencji Parafian
15.00-Za ++ Mikołaja,Michała,Andrzeja i za ++ Stefana i Rozalię
19.00-Za + Adama Kotula