24 – 30 wrzesień 2012 r.

PONIEDZIAŁEK 24 wrzesień 2012 r.
6.30–1.Za + Alfonsa Banacha (greg. 24/30)
2.Za + Tadeusza Rak (greg. 24/30)
8.00-O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Joanny i Zygmunta
9.00–O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członków I Róży Męskiej
18.30–1.Za + Tadeusza Dżugana (greg. 24/30)
2.Za + Małgorzatę Bubik z domu Osenkowską zmarłą w Kanadzie
WTOREK – 25 wrzesień 2012 r.
6.30–1.Za + Alfonsa Banacha (greg. 25/30)
2.Za + Tadeusza Rak (greg. 25/30)
8.00-O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członków III Róży i ich rodzin
9.00–Za + Marię Fal w 12 rocz. śmierci
18.30–1.Za + Tadeusza Dżugana (greg. 25/30)
2.Za + Agatę i Jakuba
ŚRODA – 26 wrzesień 2012 r.
6.30–1.Za + Alfonsa Banacha (greg. 26/30)
2.Za + Tadeusza Rak (greg. 26/30)
8.00-Za + Michała Głogowskiego w 29 rocz. śmierci oraz za bliskich z rodziny
9.00–W intencji czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.00–1.Za + Mieczysława oraz Danielę Toczek i + rodziców
2.Za + Tadeusza Dżugana (greg. 26/30)
CZWARTEK – 27 wrzesień 2012 r.
6.30–1.Za + Alfonsa Banacha (greg. 27/30)
2.Za + Tadeusza Rak (greg. 27/30)
8.00-Dziękczynna za otrzymane łaski
9.00–Za + Stanisławę i Karola
18.30–1.Za + Tadeusza Dżugana (greg. 27/30)
2.Za + Władysławę Diamandiakis – intencja zamówiona przez członków
II Róży Niewiast
PIĄTEK – 28 wrzesień 2012 r.
6.30–1.Za + Alfonsa Banacha (greg. 28/30)
2.Za + Tadeusza Rak (greg. 28/30)
8.00-Za + Rozalię, Jana, oraz + dzieci
9.00–W pewnej intencji
18.30–1.Za + Marię Czech w 5. rocz. śmierci oraz Jadwigę, Michała i Urszulę
2.Za + Tadeusza Dżugana (greg. 28/30)
SOBOTA – 29 wrzesień 2012 r.
6.30-1.Za + Alfonsa Banacha (greg. 29/30)
2.Za + Tadeusza Rak (greg. 29/30)
8.00-O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz umocnienie w kapłaństwie
dla ks. Michała
9.00-za + Marię i Karola
18.30–1.Za + Michała Ślemp
2.Za + Tadeusza Dżugana (greg. 29/30)
3.Za + z rodziny Mindur i Silarskich
4.Za + Zofię, Michała, Marka i Franciszka
DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 wrzesień 2012 r.
6.45–Za + Tadeusza Rak (greg. 30/30)
8.00–Za + Tadeusza Dżugana (greg. 30/30)
9.15–Za + Jadwigę Kościelny
10.30–Za + Michała Biega w 30. rocz. śmierci oraz + Genowefę Biega w 13. rocz. śmierci
12.00–Za + Alfonsa Banacha (greg. 30/30)
15.00–Za + Edwarda w 32. rocz. śmierci
19.00–Za + córkę Joannę Gaworecką

22 września 2012|