PONIEDZIAŁEK – 26 listopad 2012 r.
6.30–1.Za + Tadeusza Turkowskiego (greg.26/30
2.Za ++ Franciszka, Marię Krzyżak i za + Mieczysława Wędza
8.00-Za + Włodzimierza Bodnar (greg.26/30)
9.00-Za ++ Józefa,Annę,Józefa,Rozalię,Edwarda i Jarosława
18.30-1.W int. IV Róży różańcowej, o bł. Boże i opiekę MB Pocieszenia
i za ++ z ich Rodzin
2.O zdrowie i bł. Boże, opiekę MB Pocieszenia dla Eugeniusza
3.Za ++ Zofię i Bronisława Tymińskich int. od wnuków i prawnuków
WTOREK – 27 listopad 2012 r.
6.30-1.Za + Tadeusza Turkowskiego (greg.27/30)
2.Za ++ Stanisława, Antoninę, Marię, Irenę, Mariana,
Józefa i Stefanię Wolak
8.00-Za + Włodzimierza Bodnar (greg.27/30)
9.00-O zdrowie dla Tomasza
18.30-1.Za + Ignacego Dworzańskiego – 9 rocznica śmierci
2.Za + Witolda Dziok – int. od kuzyna Stanisława
3.Za ++ Helenę,Kazimierę,Wojciecha i Kazimierza
              
ŚRODA – 28 listopad 2012 r.
6.30-1.O bł. Boże,dar zdrowia i opiekę MB Pocieszenia dla Ojca Andrzeja
z okazji Imienin – intencja od Bractwa Różańca Świętego
2.Za + Tadeusza Turkowskiego (greg.28/30)
8.00-Za + Włodzimierza Bodnar (greg.28/30)
9.00-W intencji czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.Za + Kazimierza Biskup – 5 rocznica  śmierci
2.Za + Stanisława Barszczewskiego
3.Za ++ z rodzin Teleszów i Szmydów
CZWARTEK – 29 listopad 2012 r.
6.30-1.Za ++ Rodziców,Krewnych,Dobrodziejów Zakonu
2.Za + Tadeusza Turkowskiego (greg.29/30)
8.00-Za + Włodzimierza Bodnar (greg.29/30)
9.00-Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i
opiekę MB Pocieszenia z okazji Urodzin
18.30-1.Za ++ Zofię, Bolesława,Jana,Józefa i Alfredę
2.Za ++ Julię,Piotra,Marię i Celestyna
3.Za ++ Klarę,Michała,Marka Szpiech
PIĄTEK – 30 listopada 2012 r.
6.30-1.Za + Zbigniewa Osękowskiego i Jego ++ Rodziców
2.Za + Tadeusza Turkowskiego (greg. 30/30)
8.00-Za + Włodzimierza Bodnar (greg.30/30)
9.00-Za ++ Andrzeja,Stefanię i Adama
18.30-1.Za ++ polecanych w tegorocznych wypominkach
2.Za + Wojciecha – 7 rocznica śmierci
3.Za + Andrzeja Drwięga
SOBOTA – 1 grudzień  2012 r.
6.30-W int.misji i  misjonarzy  franciszkańskich  z  Chimbote – (1)
6.30-Za + Artioma  Witwickiego – 3 rocznica śmierci
8.00-Za + Łukasza Zadylak
9.00-O bł.Boże, dar zdrowia i opiekę MB Pocieszenia w życiu kapłańskim
i zakonnym dla O.Andrzeja z okazji Imienin
18.30-1.Za ++ Marię, Tadeusza, Krystynę, Zofię, Grzegorza
2.Za + Jacka Domżańskiego i za + Elżbietę Sokołowską
3.Za + Tadeusza Dzoń i bł.Boże dla Jego  Rodziny
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU – 2 grudzień 2012 r.

6.45-Za + Irenę Rudy w rocznicę śmierci
8.00-Z prośbą o bł.Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Mariusza i Jego Rodziny
9.15-Za + Romana – 16 rocznica śmierci
10.30-Za + + Janinę,Józefa i Bogusława Buczek
12.00-W intencji Parafian
12.00-W int.misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (2)
15.00-Za + Witolda Dziok – int.od siostry Marii z rodziną
19.00-Za ++ z rodzi.Sikorów i Drwięgów