PONIEDZIAŁEK – 29 październik 2012 r.
6.30–1.Za ++ Helenę, Bartłomieja, Antoniego, Katarzynę Sęk
2.Za + Paulinę Gaworecką (greg. 29/30)
8.00-Za  ++ Władysława  i  Jana  Daszyk
9.00-Za ++ Pawła  – 22 rocznica śm. i za ++ rodziców ; Annę i Jana  i  braci;
Mikołaja i Władysława Dorotniaków
18.30–1.Za + Józefa   Cybulskiego (greg. 29/30)
2.Za  +  Zygmunta  Myćko  –  1 rocznica śmierci
3.Za + Aleksandrę  Szmyd – int.  od pracowników  i  koleżanek
i  kolegów  z  pracy
WTOREK – 30 październik 2012 r.
6.30-1.O zdrowie i bł. Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Krystyny z okazji 50 –
rocznicy  urodzenia
2. Za + Paulinę Gaworecką (greg. 30/30)
8.00-1.O zdrowie  i  prawidłowy  rozwój  oraz  cud uzdrowienia dla syna
2.Za ++  z rodz.  Luśniów,   Brzostowiczów,  Romanów,  Igielskich,
Marcinkiewiczów
9.00-Za ++ Tadeusza Sobolak – 17 rocz. śm., Kazimierza Sobolak – 20 roczn.
śmierci i  Stanisławę  Sobolak  –  1 roczn. Śmierci
18.30-1.Za + Józefa  Cybulskiego (greg. 30/30)
2.Za + Stanisława  Teleżyńskiego
3.Za + Józefę –  42 roczn. śmierci   za + Jana –  45 roczn. śmierci i za + Piotra – 20
roczn. śmierci
ŚRODA – 31 październik 2012 r.
6.30-1.Za ++ Michała, Marka, Zofię i Franciszka
2.Za + + Marię i Józefa Jasińskich, Franciszka Prokocko  i Marię Dembowską
8.00-Za +  Lidię   Chyła
9.00-W intencji  czcicieli  Matki  Bożej  Pocieszenia
18.30–1.O potrzebne łaski i Bożą opiekę na drodze do świętości dla Moniki
z okazji urodzin
2.Za ++ Marię, Władysława , Jadwigę,  Stanisława i  Mieczysławę
3.Za +  Aleksandra Bobyk  – intencja od sąsiadów

CZWARTEK – 1  listopada 2012 r. Uroczystość Wszystkich Świętych

6.45-Za ++ Stefanię i Włodzimierza Dudkowskich
8.00-Za +  Łukasza Zadylak
9.00-Za +  Marię
10.30- W intencji   Parafian
12.00-Za + Tadeusza  Turkowskiego  ( greg. 1/30 )
15.00-Dantis
19.00-Za + Włodzimierza Bodnar  ( greg. 1/30)
PIĄTEK – 2 listopada 2012 r. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
6.30-Za + Tadeusza  Turkowskiego  ( greg. 2/30 )
8.00-Za + Włodzimierza Bodnar    ( greg. 2/30)
9.00-Za + Ludwika
10.00-Za + Leszka  Sawczaka  –  13 rocznica śmierci
17.00-Za ++  Katarzynę, Waldemara  i  Eugeniusza  Kostków
18.30-1.Za ++  z   Róży IX i  za  ++  w czyśćcu cierpiących
2.Za + Marcina  – 35 rocznica śmierci
SOBOTA – 3 listopada  2012 r.
6.30-1.Za ++ rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów klasztoru
2.Za ++ rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów klasztoru
3.Za + Tadeusza  Turkowskiego  ( greg. 3/30 )
8.00-1.Za ++ rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów klasztoru
2. Za ++ rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów klasztoru
3. Za + Włodzimierza Bodnar    ( greg. 3/30)
9.00-1.Za ++ rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów klasztoru
2.Intencja   Rycerstwa   Niepokalanej
18.30-1.Za ++ rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów klasztoru
2.Za ++ rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów klasztoru
TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 listopada 2012 r.   
6.45-Podziękowanie za otrzymane łaski  z prośbą o bł. Boże dla Anny i Michała
z  okazji  34 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa
8.00-Za  +  Józefę   Dudek  – 1 rocznica śmierci
9.15-Int. dziękczynna  za  opiekę  Bożą  nad  rodziną  z  prośbą o  dalsze
Boże  błogosławieństwo
10.30-Za ++ Józefę, Józefa,  Franciszka, Krystynę, Henryka
12.00-Za + Tadeusza  Turkowskiego   ( greg. 4/30 )
12.00-Za + Włodzimierza Bodnar     ( greg. 4/30)
15.00-Za ++ Janinę i Mieczysława Cieślak
19.00-Dantis