PONIEDZIAŁEK – 3 grudzień 2012 r.
6.30-1.Dantis Prowincji – (spotkanie przełożonych)
2.W int.misji i misjonarzy  franciszkańskich  z  Chimbote  – (3/30)
8.00-Za + Mariannę,Albinę,Tomasza,Franciszka SĘK
9.00-Za ++ Stanisławę i Karola
18.00-1.Za + Mariannę – 3 rocznica  śmierci
2.Za + Marię GOSZTYŁA – 1 rocznica  śmierci
3.Za ++ Annę,Władysława,Elizę,Adama,Krzysztofa Kucharskich
WTOREK – 4 grudzień 2012 r.
6.30-1.Dantis Prowincji – (spotkanie  ekonomów)
2.W int.misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (4/30)
8.00-Za + Józefa
9.00-Za + Katarzynę,Piotra,Anielę Pocałuń
18.00-1.Dziękczynna – z prośbą o bł.Boże dla Joanny i Roberta – 5 rocz.ślubu
2.Za + Jana – 4 rocznica śmierci
3.Za + Jana Kozimor int.od sąsiadów
ŚRODA – 5 grudzień 2012 r.
6.30-1.Za  ++ Ojców,Braci,Siostry,krewnych, dobrodz. Zakonu,za ++ FZŚ
2.W int. misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (5/30)
8.00-O Boże bł.,opiekę MB Pocieszenia dla O.Józefa – int.od Bract.Różańc.
9.00-W intencji czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.00–1.W int.uczestników modlitwy przy kaplicy Jezusa Miłosiernego
na Błoniach
2.Za + Marcina Markowskiego – 8 rocznica śmierci
3.Za ++ Reginę,Bronisława  Kamińskich
CZWARTEK – 6 grudzień 2012 r.
6.30-1.W int.misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (6/30)
2.Za ++ sąsiadów i znajomych
8.00-Za + Jolantę Rałniowską – int.od rodziny z Jasła i Warszawy
9.00-Za ++ Tadeusza,Annę,Michała Łazor
18.30-1.W int.uczestników modlitwy przy kaplicy Jezusa Miłosiernego
na Błoniach
2.Za + Stanisławę – 9 rocznica śmierci i za ++ Pawła i Mariana
3.Za + Tadeusza Romaniszyn – 4 rocznica śmierci
PIĄTEK – 7 grudzień 2012 r.
6.30-1.W int.misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (7/30)
2.Za ++ Wojciecha, Ludwika,Bronisława, Ignacego,Elżbietę
Mleczyńskich i za ++ Jana,Marię,Katarzynę Sarota
8.00-Za + Marię Kuśnierz
9.00-Za + Witolda Dziok – int.od II Róży Męskiej
17.00-O zdrowie i bł.Boże dla dzieci z rodziny Gnap int.od  mamy
18.00-1.W int.pracowników poradni „ NAZARET ” i tych,
którym udzielają pomocy
2.Za + Marię Labiak – 1 rocznica śmierci

SOBOTA – 8 grudzień 2012 r. – UROCZYSTOŚĆ  NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

6.30-Za + Marię Gac
8.00-W int.misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (8/30)
9.00-O bł.Boże,dar nawrócenia, i opiekę MB Pocieszenia dla Marii
10.00-Za + Witolda  Dziok –  int.od Jana i Władysława z żonami i rodzinami
17.00-Za + Witolda  Wojtowicz – 5 rocznica śmierci
18.30-1.O zdrowie  i bł. Boże, opiekę  MB  Pocieszenia dla sióstr Róży 7  – mej
2.W int.modlących się przy Kaplicy MB,ul.Podgórskiej – 10 r.powstania

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU – 9 grudzień 2012 r.

6.45-Za + Stanisława Nycz (propria Br.Ryszarda)
8.00-Za + Witolda Dziok – int.od siostry Marii z rodziną
9.15-Za + Annę – 15 rocznica śmierci
10.30-Za + Zenobię Piotrowską – 14 rocz.śmierci,
i za ++ Marię,Michała i Olgę Piotrowskich
12.00-W intencji  Parafian
12.00-W int.misji i misjonarzy franciszkańskich z Chimbote – (9/30)
15.00-Za + Wandę – 20 rocznica śmierci
19.00-Za ++ Helenę,Antoniego,Michała