PONIEDZIAŁEK – 5 listopad   2012 r.
6.30–1.W intencji Parafian
2.Za + Tadeusza Turkowskiego   (greg. 5/30)
8.00-Za  + Włodzimierza Bodnar   (greg. 5/30)
9.00-Za  + Olgierda Katowicz i za + Marię Piróg
18.30-1.Int. dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. Boże i opiekę MB Pocieszenia
dla wnuczki  Kingi
2. Za  +  Karolinę  i  za +  Marię Truszkiewicz   –  36 rocznicę  jej  śmierci
3. Za + + Józefę i Andrzeja  Kaszubów
WTOREK – 6 listopad   2012 r.
6.30-1.Dziękczynno – błagalna i o opiekę  MB  Pocieszenia  z okazji   84 –
rocznicy  urodzin
2.Za + Tadeusza Turkowskiego   (greg. 6/30)
8.00-Za + Włodzimierza  Bodnar   (greg. 6/30)
9.00-Za ++  siostry z 1 Róży niewiast  i za ++  członków  ich rodzin
18.30-1.Za + Zygmunta Ćwiąkała   –  7  rocznica śmierci
2.Za + Mieczysława Ziembickiego i za  ++ Marię i Władysława Koczerę
3.Za + Zofię  Hydzik
ŚRODA – 7  listopad  2012 r.
6.30-1.Za ++  Ojców, Braci, Rodziców, krewnych, dobrodziejów naszego Zakonu
2.Za + Tadeusza  Turkowskiego   (greg. 7/30)
3.Za  + Leopolda  Gac  –  4   rocznica    śmierci
8.00-Za +  Włodzimierza  Bodnar   (greg. 7/30)
9.00-W intencji  czcicieli  Matki  Bożej  Pocieszenia
18.30–1.Za ++ Wiktorie, Kazimierza  Ziębickich,  za  ++ Jakuba, Stanisławę,
Romana Wronkowicz
2.Za ++ Romana Jasik,  za  ++ Wiktorię i Władysława Proń
3.Za ++ Annę i Jana  Kucharz
CZWARTEK – 8 listopad 2012 r.
6.30-1.Za + Tadeusza  Turkowskiego   (greg. 8/30)
2.Za ++ z  rodziny
8.00-Za + Włodzimierza Bodnar (greg. 8/30)
9.00-Za + +  Marię i Franciszka  i  za  ++  z rodziny
18.30-1.W intencji Panu Bogu  wiadomej
2.O bł. Boże dla żyjących i  za  ++ z rodz. Hess, Łuksa i Walczak
3.Za + Aleksandra Bobyk
PIĄTEK – 9 listopada 2012 r.
6.30-1.Za +  Tadeusza  Turkowskiego  ( greg. 9/30 )
2.Za  ++ Michała, Marka, Zofię i Franciszka
8.00-Za + Włodzimierza Bodnar  ( greg. 9/30)
9.00-Za ++ Marię i Józefa  oraz o zdrowie i opiekę Jezusa  Miłosiernego
dla Joanny
18.30-1.Za ++ polecanych w tegorocznych  wypominkach
2.Za +  Almę  Bekierską  i  za   ++  z rodziny
3.Za ++  Kazimierza, Józefa, Józefę i Andrzeja
SOBOTA  –     10   listopad  2012 r.
6.30-1.Za + Tadeusza  Turkowskiego  ( greg. 10/30 )
2.Za ++ Katarzynę, Michała i za ++ z rodz. Kalinieckich
8.00-Za + Włodzimierza Bodnar ( greg. 10/30)
9.00-Za + Zbigniewa Domańskiego – 7 rocznica śmierci
18.30-1.W intencji  naszej  Ojczyzny
2.Za ++ siostry z II Róży  niewiast
3.Za ++ Kazimierza i Irenę Kobylarskich
TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 listopad 2012 r.   
6.45-W intencji Parafian
8.00-Za + Marcina Stroke
9.15-Za ++ Janinę, Adama, Mariana
10.30-W intencji Michaliny – 4 rocznica urodzin
12.00-Za + Tadeusza Turkowskiego ( greg. 11/30 )
12.00-Za + Włodzimierza Bodnar ( greg. 11/30)
15.00-Za + Jana Wermajstra – 7 rocznica śmierci
19.00-Za ++ z rodz. Czyżów i Waliewrów