PONIEDZIAŁEK 6 luty 2012 r.
                                                  
6.30–O dar nieba dla + Henryka Gaworeckiego – greg. 6/30                 
8.00–Za Parafian            
9.00–1.Prośba o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Doroty z okazji  
               imienin
           2.O powrót do zdrowia i potrzebne łaski dla Jasia
18.30–1.O dar nieba dla + Tadeusza Daszyk – greg. 6/30    
             2.O życie wieczne dla + Tadeusza Keck w 28 rocznicę śmierci

WTOREK – 7 luty 2012 r.
    
6.30–O dar nieba dla + Henryka Gaworeckiego – greg. 7/30                 
8.00–Za + Marię Stafię oraz Włodzimierza
9.00–1.O życie wieczne dla + Jana
           2.O zdrowie i potrzebne łaski dla Janiny
18.30–1.O dar nieba dla + Tadeusza Daszyk – greg. 7/30    
             2.O życie wieczne dla + Henryka Gralka

ŚRODA – 8 luty 2012 r.

6.30–O dar nieba dla + Elżbiety
8.00–Za + Henryka Gaworeckiego – greg. 8/30                    
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
18.00–1.O dar nieba dla + Tadeusza Daszyk – greg. 8/30      
             2.O nawrócenie syna i potrzebne dla niego łaski
             3.O nawrócenie i wyzwolenie z nałogów dla Lidii i Tadeusza

CZWARTEK – 9 luty 2012 r.

6.30–O dar nieba dla + Henryka Gaworeckiego – greg. 9/30                 
8.00–O powrót do zdrowia dla Joanny
9.00–1.O wieczną radość dla + Heleny Tymcio
           2.O dar nieba dla + Marii
18.30–1.O dar nieba dla + Tadeusza Daszyk – greg. 9/30    
             2.O pomyślną operację dla Stanisławy oraz o zdrowie dla Stanisławy
                 i Stanisława

PIĄTEK – 10 luty 2012 r.
 
6.30–Za + Leopolda Gac
8.00–O dar nieba dla + Henryka Gaworeckiego – greg. 10/30                 
9.00–1.Intencja dziękczynna Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
              błogosławieństwo i opiekę dla Sióstr 2 Róży i ich rodzin
           2.O wieczną radość dla + Józefa
18.30–1.W intencji Ojczyzny    
             2.O wieczny odpoczynek dla + Tadeusza Daszyk – greg. 10/30    

SOBOTA – 11 luty 2012 r. – Dzień chorych

6.30–O dar nieba dla + Henryka Gaworeckiego – greg. 11/30              
8.00–O łaskę nieba dla + Henryka Gralka
9.00–O miłosierdzie Boże dla +Bolesława w 1 rocznice śmierci
18.30–O wieczny odpoczynek dla + Tadeusza Daszyk – greg. 4/30    

Extra–O powrót do zdrowia po operacji dla Danuty
Extra–Za + Tadeusza w 4 rocznice śmierci

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 luty 2012 r.

6.45–O dar nieba dla + Henryka Gaworeckiego – greg. 12/30              
8.00–O wieczny odpoczynek dla + Tadeusza Daszyk – greg. 12/30    
9.15–O dar nieba dla + Ryszarda Hess w 20 rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych
           z rodziny Hessów i Malików
10.30–Intencja dziękczynna za otrzymane w małżeństwie łaski z prośbą o dalsze
             błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę MBP dla Barbary i Huberta Pojnar
             w 35 rocznicę ślubu i ich rodziny
12.00–Za Parafian
15.00–O wieczny odpoczynek dla + Krzysztofa w 11 rocznicę śmierci
19.00–O dar nieba dla + Danieli i Kazimierza