Błogosławiony Jan Paweł II papież dany światu na czas trudnych przełomów

Dziś 22 października po raz pierwszy przypada liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II.  Dokładnie 34 lata temu czyli 22 października 1978 roku rozpoczął On swój jakże owocny dla Kościoła i świata pontyfikat uroczystą mszą świętą, którą odprawił przy udziale nieprzebranej rzeszy wiernych z całego świata na placu św. Piotra w Rzymie.  Według pierwotnych postanowień miało być ono obchodzone jedynie w Rzymie i w Polsce. Ogólnoświatowy kult publiczny przysługuje bowiem tylko świętym, w nie błogosławionym. W drodze wyjątku, ze względu na szczególne znaczenie Jana Pawła II, watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zgadza się na wpisanie dzisiejszego wspomnienia do kalendarzy liturgicznych również w innych diecezjach czy nawet całych krajach. Jak zauważa pracujący w tej kongregacji ks. Arkadiusz Nocoń, geografia kultu Jana Pawła II stale się poszerza.
22 października 2012|