XII Dzień Papieski, który świętować będziemy 14. października, upłynie w tym roku pod hasłem Jan Paweł II – Papież Rodziny. Ten dzień będzie okazją do podkreślenia szczególnego miejsca, jakie zajmowały małżeństwo i rodzina w nauczaniu ks. Karola Wojtyły, późniejszego arcybiskupa Krakowa, wreszcie Papieża. Główne obchody odbędą się 14 października w Warszawie. Jak co roku z okazji Dnia Papieskiego trwa zbiórka na program stypendialny, prowadzony od 12 lat przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Pomocą jest objętych już 2500 osób z całej Polski. Wsparcie skierowane jest przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych i towarzyszy młodym ludziom przez kolejne etapy kształcenia aż do ukończenia studiów, o ile spełniają oni określone warunki. Podstawowe kryteria to: średnia ocen minimum 4,8; pochodzenie z małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz trudna sytuacja finansowa. Dzięki hojności Darczyńców liczba przyznawanych stypendiów stale wzrasta.