Jedną z przeszkód w ewangelizacji jest kryzys wiary, odczuwany nie tylko na Zachodzie, ale w znacznej części ludzkości. Trzeba odnowić entuzjazm przekazywania wiary, prowadząc nową ewangelizację wspólnot i krajów o dawnej chrześcijańskiej tradycji, by odkrywać na nowo radość z tego, że wierzymy – przekonuje papież w orędziu na Światowy Dzień Misyjny Od czasu Soboru Watykańskiego II, wraz ze wzrostem liczby mieszkańców świata, liczniejsi stali się też ci, którzy nie znają jeszcze Chrystusa. Dlatego tym pilniejsze jest wezwanie przez Sobór do ewangelizacji narodów i zwrócenie przezeń uwagi na misyjną naturę Kościoła, co stale pogłębiano w posoborowym nauczaniu papieskim. Podkreśla to Benedykt XVI w ogłoszonym 25 stycznia, a noszącym datę uroczystości 6 stycznia, orędziu na Światowy Dzień Misyjny, obchodzony w przedostatnią niedzielę października, w tym roku 21 października. Tym razem zbiega się on z 50-leciem rozpoczęcia Soboru, pierwszego z tak licznym udziałem ojców soborowych pochodzących z krajów misyjnych, a także z otwarciem Roku Wiary i z Synodem Biskupów o nowej ewangelizacji.