Doświadczyć chwały Krzyża – Trzeci dzień rekolekcji – Przyjęcie Krzyża papieskiego

Dzisiejszy dzień to dla nas dzień szczególny. Całą wspólnotą parafialną  około godz. 18 powitamy peregrynujący krzyż . Wprowadzimy go do naszej świątyni pod przewodnictwem jednego z pasterzy diecezji – Księdza biskupa Adama Szala, który też przewodniczyć będzie uroczystej mszy świętej. Dominującym przesłaniem tego dnia niech będą dla nas słowa świętego Pawła do Galatów: „Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża” (Gal 2, 19). Po uroczystej Eucharystii o Krzyżu Świętym i wysłuchaniu Słowa Bożego skierowanego przez Księdza Biskupa, będziemy mogli adorować obecny wśród nas krzyż. Dobrze robić to rodzinami, aby w ten sposób uświadomić sobie, że tak jak nasza obecność przy krzyżu w kościele parafialnym pozwala doświadczyć jego chwały mającej siłę w blaskach zmartwychwstania, tak otoczony chwałą winien być krzyż w naszych rodzinach; że najlepszą ewangelizacją jest chwalebne dźwiganie krzyża przez rodziców. Prędzej czy później to świadectwo usposobi także dzieci i wnuki do przyjęcia krzyża. "Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały jest naszą nadzieją – pisze we wprowadzeniu  do materiałów duszpasterskich specjalnieprzygotowanych  na czas peregrynacyjny abp. Józef Michalik, metropolita przemyski.
17 lipca 2012|