Kontemplowanie świata stworzonego, zdolność do zatrzymania się i spojrzenia w głębię nas, a także wiara innych ludzi mogą prowadzić człowieka do Boga – wskazał Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież kontynuował cykl katechez pomagających w przeżyciu obecnego Roku Wiary. Papież przypomniał, iż dążąc do poznania Boga trzeba pamiętać, iż inicjatywa także w tej dziedzinie pochodzi zawsze do Niego. Jednocześnie zauważył, że nie brakuje dziś trudności i niełatwych doświadczeń dla wiary, często źle rozumianej. „W naszych czasach pojawiło się zjawisko szczególnie niebezpieczne dla wiary: istnieje forma ateizmu, który określamy mianem „praktycznego”. Nie zaprzecza on prawdom wiary czy obrzędom religijnym, ale uważa je po prostu za nieistotne dla życia codziennego, oderwane od życia, bezużyteczne.” Ojciec Święty wskazał na trzy drogi prowadzące do odkrycia Boga. Po pierwsze kontemplację stworzenia, jego piękna, jego budowy.