Kiermasz ciast i wypieków

Już tradycyjnie przy okazji ważnych wydarzeń naszej parafii jakim był odpust parafialny, Caritas zorganizował kiermasz ciast oraz wyrobów kuchni franciszkańskiej. Parafianie po niedzielnych nabożeństwach mieli okazję w przyklasztornej świetlicy zakupić wspomniane domowe wypieki. Jak co roku dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na cele parafialnego Caritas. Przypomnijmy, że dzięki pozyskanym środkom finansowym – a w tym roku zebrano 1. 400 zł. organizowana jest pomoc finansowa dla ludzi potrzebujących w naszej parafii w postaci zakupu leków, opału na zimę podstawowych środków do życia a także pomoc dla dzieci z ubogich rodzin. „To po prostu niesamowite, ile ludzie potrafią zrobić dobrego i jaką cudowną atmosferę potrafią stworzyć wokół tak ważnej sprawy, jaką jest wspólna troska o potrzebujących. Podziękowania należą się grupom parafialnym i osobom, które przekazały nam domowe wypieki. Dziękujemy również tym, którzy kupując ciasta i wypieki składali dodatkowe ofiary i stworzyli wspaniałą atmosferę kiermaszu” – powiedziała podsumowując przeprowadzony kiermasz ciast szefowa naszego Parafialnego Caritas. Jako Wasi duszpasterze także z całego serca dołączamy się do tych podziękowań kierując pod adresem wszystkich zaangażowanych w to dzieło szczególne słowa wdzięczności.
17 września 2012|