Począwszy od 1993 Kościół katolicki na całym świecie obchodzi 11 lutego – w święto Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. Jest to oryginalna inicjatywa Jana Pawła II, a zarazem konkretna jego odpowiedź na zgłaszane od wielu lat z różnych stron świata prośby i postulaty, aby przynajmniej jeden dzień w roku poświęcić w sposób szczególny tym, którzy fizycznie i duchowo nie mogą w pełni korzystać z uroków życia oraz oczekują naszej pomocy i wsparcia. W naszym kościele specjalna Msza święta w intencji chorych połączona z uroczystym obrzędem namaszczenia chorych odprawiona zostanie w sobotę o godzinie 9.00. Warunkiem przyjęcia tego sakramentu jest stan łaski uświęcającej. Do tego sakramentu mogą przystąpić ludzie chorzy niezależnie od wieku oraz ludzie w podeszłym wieku. Okazja do spowiedzi św. dla pragnących przystąpić do sakramentu namaszczenia chorych w sobotę od godz. 8.30. Jak wiemy dzień ten ma wymiar głęboko Maryjny albowiem  13 maja przypada wspomnienie pierwszego objawienia maryjnego w portugalskiej Fátimie (1917), a 11 lutego Kościół przypomina pierwsze ukazanie się Maryi św. Bernardecie Soubirous w Lourdes (1858).