Organizowane w całym kraju wigilijne wieczerze dla ubogich zgromadzą w całym kraju niemal milion osób. Jest to dzieło podjęte  przez instytucje Kościoła takie jak: Caritas, zakony, organizacje pomocowe jak np. Towarzystwo im. Św. Brata Alberta oraz przy wsparciu władz samorządowych. Pomoc udzieloną w czasie dobiegającego końca Adwentu można już liczyć w setkach tysięcy – wydanych posiłków, paczek świątecznych, wpłaconych datków czy liczby wolontariuszy i darczyńców. Diecezjalne oddziały Caritas w całym kraju prowadzą 30 noclegowni i ogrzewalni, 37 schronisk, prawie 400 punktów pomocy doraźnej dla osób bezdomnych, 109 jadłodajni; we wszystkich tych punktach odbędzie się uroczysta Wigilia. Przewidziano też ogólnodostępne Wigilie na dworcach, w halach miejskich i pomieszczeniach kościelnych dla wszystkich głodnych, samotnych, ubogich – to już jest tradycja Caritas. Zwykle w takich spotkaniach uczestniczy od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Niemal wszystkie takie spotkania odbywają się przy wsparciu organizacji pomocowych, np. Towarzystw im. św. Brata Alberta. W mniejszych ośrodkach organizację kolacji wigilijnych dla najuboższych biorą na siebie Parafialne Koła Caritas.