W uroczystość św. Józefa, opiekuna Zakonu Franciszkanów, w poniedziałek 19 marca krakowscy franciszkanie, zebrani na obradach Zwyczajnej Kapituły Prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla wybrali nowego prowincjała. Został nim ponownie o. Jarosław Zachariasz. Kadencja przełożonego trwa cztery lata. O. Jarosław Zachariasz urodził się w 1968 r. w Sosnowcu. Szkołę podstawową i średnią (LO nr 2 im. Żeromskiego) skończył w Dąbrowie Górniczej. Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów – w Krakowie. W 1998 r. złożył śluby wieczyste, a rok później przyjął święcenia kapłańskie. Przez dwa lata pracował we franciszkańskiej parafii we Wrocławiu. W roku 2000 wrócił do Krakowa i został sekretarzem osobistym prowincjała o. Kazimierza Malinowskiego. Był nim przez cztery lata. W 2004 r. został wybrany przez Kapitułę sekretarzem krakowskiej prowincji. Na początku roku 2008 wyjechał do Rzymu, aby podjąć pracę w sekcji polskiej sekretariatu Kurii generalnej Franciszkanów. Kilka miesięcy później został wybrany prowincjałem (17 kwietnia). Funkcję tę pełnił do tej Kapituły. Nowo wybranemu Ojcu Prowincjałowi życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa na kolejne lata posługi naszej zakonnej prowincji.