W dniu 4 października br. Ojciec Święty Benedykt XVI udał się z jednodniową pielgrzymką do sanktuarium Domku Nazaretańskiego w Loreto, aby zawierzyć Maryi dwa ważne wydarzenia duszpasterskie: Rok Wiary oraz Synod Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji. Pielgrzymka odbyła się dokładnie w 50-tą rocznicę historycznego pielgrzymowania pociągiem papieża Jana XXIII do Asyżu i Loreto (4.10.1962) w celu zawierzenia Maryi obrad Soboru Watykańskiego II. Ponadto Stolica Apostolska postanowiła udzielić odpustu zupełnego z okazji rozpoczynającego się 11 października Roku Wiary. Informuje o tym dekret Penitencjarii Apostolskiej, opublikowany dziś z upoważnienia Ojca Świętego, a podpisany przez penitencjarza większego, kard. Manuela Monteiro de Castro oraz regensa tej dykasterii, ks. prał. Krzysztofa Nykiela. Benedykt XVI postanowił, że odpust zupełny mogą pod zwykłymi warunkami uzyskać wierni, którzy w okresie od 11 października br. do 24 listopada 2013 roku.