Na znaczenie wiary w obecność i działanie Ducha Świętego w wypełnianiu obowiązków wychowawczych chrześcijan zwrócił uwagę papież. Ojciec Święty zaznaczył, że wychowanie, jeśli wypełniane jest we współpracy Bogiem- pierwszym wychowawcą każdego człowieka staje się wspaniałą misją. Nawiązując do pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza Benedykt XVI podkreślił, że Pan Bóg pragnie nas przestrzec przed usiłowaniem zaspokojenia swego pragnienia ze źródeł fałszywych, gdyż chce nas obdarzyć jedynie dobrem, przede wszystkim samym Sobą i Swoim Słowem. Dobrze wie, że jeśli się od Niego oddalimy znajdziemy się w trudnościach i zatracimy swą ludzką godność. Dlatego zapewnia nas, że jest nieskończonym miłosierdziem i zawsze możemy do Niego powrócić. Zapewnia nas również, że jeśli przyjmiemy Jego Słowo, przyniesie ono w naszym życiu dobre owoce. Czerpanie ze źródeł zbawienia to przed wszystkim Słowo Boże i sakramenty. Osoby dorosłe jako pierwsze powinny karmić się z tych źródeł, aby mogli następnie prowadzić młodszych na drodze ich rozwoju.