Dzisiejszego dnia obchodzimy coroczną Uroczystość Objawienia Pańskiego – w Tradycji zwaną Świętem Trzech Króli. Należy ono do najstarszych świąt chrześcijańskich. Przez pierwsze trzy stulecia obchodzone było wraz z Bożym Narodzeniem. Kiedy Kościół uzyskał wolność i wyznawcy Chrystusa mogli nieskrępowanie wyznawać już swoją wiarę, dokonano pierwszej wielkiej reformy kalendarza świątecznych obchodów. Rozdzielono te dwie uroczystości, by w ich bliskości ukazać jednocześnie odmienność i różnorodność niesionych przez nie treści. Dzień 6 stycznia nazwano Świętem Trzech Króli, gdyż Ewangelia mówi nam, że owego dnia mędrcy przybyli ze Wschodu do Jerozolimy pytając się króla Heroda; „Gdzie jest nowonarodzony Król Żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”.