Abp Gądecki ustanowił kościół pw. Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu diecezjalnym Sanktuarium Świętości Życia. Dekret nadający świątyni ten tytuł metropolita poznański ogłosił uroczyście podczas Eucharystii, której przewodniczył wieczorem 12 grudnia, w liturgiczne wspomnienie NMP z Guadalupe. W ogłoszonym dekrecie ustanawiającym w Poznaniu Sanktuarium Świętości Życia, metropolita podkreślił, że „mając na uwadze dobro duchowe wiernych” kapłanom spowiadającym w sanktuarium udziela upoważnienia do zwalniania z ekskomuniki, w którą wpadają osoby dopuszczające się zabójstwa dzieci poczętych, a nienarodzonych. Natomiast w wygłoszonej homilii wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przyznał, że dzisiaj, kiedy zwracamy się z apelem o ochronę życia skierowanym do wszystkich narodów, jesteśmy świadkami wielkiego paradoksu. „Kiedy w XVI w. Maryja z Guadalupe położyła kres krwawym ofiarom z życia ludzkiego wśród Azteków, w dzisiejszym świecie, nawet w narodach chrześcijańskich, powraca się ciągle do tego pogańskiego obyczaju pozbawiania życia najsłabszych” – zauważył abp Gądecki.