Przyjąć ofiarę Krzyża – Drugi dzień rekolekcji przed przyjęciem krzyża papieskiego

Drugi dzień rekolekcji przeżywamy zgodnie z tematem: „Przyjąć ofiarę krzyża”. Będzie to odpowiedź na zaproszenie Chrystusa, jakie skierował do uczniów: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mk 8,34;Łk 9,23). W świetle tych słów życie Jezusowego ucznia to nie jest chwilowy entuzjazm, ale przyjęcie swego krzyża, by naśladować Jezusa, wyciągając najdalej idące konsekwencje z posłuszeństwa woli Bożej. Ostateczną miarą prawdziwego chrześcijaństwa, prawdziwej wiary, jest przecież współuczestnictwo w krzyżu. Wcześniejsze zrozumienie tajemnicy Jezusowego krzyża pomaga w przyjęciu swego krzyża, jako drogi wybranej przez Boga dla zbawienia świata. Rekolekcje winny pomóc wiernym przyjąć ich drogę krzyża.

16 lipca 2012|