Jan Paweł II – wszyscy Go przecież pamiętamy, Jego pochylanie się nad każdym człowiekiem i wdzięczność za modlitwę i ofiarowywanie swego bólu w wielorakich intencjach. Często mówił o tym podczas spotkań z ludźmi zwłaszcza potrzebującymi wsparcia, modlitwy i pomocy. Takie spotkania były nieodłącznym punktem programu każdej Jego pielgrzymki. Nie są już tajemnicą liczne uzdrowienia za pośrednictwem Jego modlitwy. Wreszcie sam został dotknięty chorobą. Pokazał wtedy samym sobą, jak można cierpieć, nie załamywać się w bólu i pomimo niego obdarowywać sobą. A potem te wielkie światowe rekolekcje w godzinach Jego odchodzenia – świadomego w posłuszeństwie woli Tego, któremu oddal życie już od samego początku. I jeszcze niezapomniane: Teraz wy przyszliście do mnie. Czym jest kropla krwi Człowieka, zamknięta w szklanym pomieszczeniu relikwiarza? Jest obecnością – tajemnicą obecności Jana Pawła wśród nas. W Niedzielę 30 br. września na mszy świętej o godz 12.00 w uroczystej procesji wniesione zostały do naszej świątyni relikwie błogosławionego papieża Jana Pawła II. Wspomniane wydarzenie stało się faktem dzięki staraniom O. Józefa Madury, który przez okres wakacyjny pełnił obowiązki spowiednika w bazylice św. Piotra w Rzymie. To szczególny dar dla naszej Wspólnoty Parafialnej, który trzeba odpowiednio docenić.