Polska jest krajem, w którym rośnie poparcie dla ochrony życia od poczęcia, a spada przyzwolenie na aborcję w przypadku, gdy jest prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się chore. Coraz bardziej przychylna ochronie życia nienarodzonych jest polska młodzież oraz tzw. liderzy nowoczesności. 80 proc. CBOS stwierdza, iż 80 Polaków zgadza się z opinią, że zawsze i niezależnie od okoliczności ludzkie życie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. To o 10 pkt. proc. więcej niż w roku 2007. Gdy pięć lat temu pytano o akceptację tej zasady, „raczej tak" odpowiadało w 37 proc. respondentów, a „zdecydowanie tak" – w 33 proc. W tym roku „zdecydowanie tak" mówi aż 47 proc., a „raczej tak" – 33 proc. osób. Spadła też akceptacja dla aborcji w przypadku gdy dziecko ma się urodzić upośledzone – z 52 do 46 proc. Przybyło jednocześnie przeciwników tego rozwiązania – z 31 do 35 proc. Zmiana poglądów w największym stopniu dotyczyła grupy wiekowej 20–29 lat (tu sprzeciw wobec aborcji eugenicznej wzrósł o 21 pkt. proc.).