W kościołach franciszkańskich odprawiana jest co roku nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (od 29 listopada do 7 grudnia). W tych dniach zgodnie zapraszamy na uroczyste msze święte, w czasie których kazania nowennowe będzie głosił O. Józef w dni powszednie podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 18.00. Tajemnica Niepokalanej zakorzeniona jest w całej historii Zakonu św. Franciszka, który przyczynił się do uroczystego ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia. Dogmat podaje do wierzenia prawdę, że Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Papież Pius IX ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów.Papież Sykstus IV, franciszkanin, już w 1477 r. zezwolił w Rzymie na obchodzenie w bazylice Dwunastu Apostołów święta Poczęcia Maryi (8 grudnia), poprzedzonego uroczystą nowenną, i kilkakrotnie brał udział w jej zakończeniu.