Jedność Chrześcijan to wyzwanie i zdanie dla Kościoła współczesnych czasów. Dlatego rozumiejąc swoją odpowiedzialność Kościół podejmuje działania, do których zaliczyć trzeba Tydzień Modlitw O Jedność Chrześcijan. Tego roku wspomniany tydzień modlitwy w tej intencji obchodzony jest w dniach od 18-25 stycznia. Hasłem przewodnim Tygodnia są słowa z Listu św. Pawła do Koryntian: "Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa". Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w polskich miastach każdego dnia organizowane są nabożeństwa ekumeniczne w świątyni jednego z Kościołów. W niektórych miastach trwają one już od początku stycznia. Towarzyszą im wystawy, koncerty i debaty. Po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan – 26 stycznia – odbędą się ogólnopolskie obchody X Dnia Islamu.