Obecność Jezusa Chrystusa w ludzkim życiu jest nieocenionym szczęściem człowieka. Szatan drży przed Jezusem, bo wie kim On jest: „Święty Boży”. Mając Mistrza z Nazaretu w swoim życiu, który przekazuje naukę z „mocą”, jesteśmy pewni, że nie zginiemy. Przyjęcie Bożej prawdy z wiarą i wierność nauce Pana gwarantuje zbawienie. Bóg chce dziś do nas mówić w Liturgii Słowa. Pragnie, abyśmy otworzyli uszy i serca na Jego zbawcze Słowa, które są wypowiadane z „mocą”, że nawet duchy nieczyste są  posłuszne. Bóg interweniuje dziś do każdego z nas, zaznacza, że dobro, to droga, która prowadzi do szczęścia. Człowiek pokorny i cichy potrafi zgiąć kolana przed Stwórcą i przyjąć, to co On chce przekazać. Jedną z tajemnic życia jest to, że nie jesteśmy pewni co czeka nas jutro. O tym, w jakim kierunku popłynie rzeka życia, decydują wydarzenia, które są wpisane w egzystencję człowieka. Ewangelia dzisiejsza pokazuje nam Chrystusa nauczającego i wypędzającego  duchy nieczyste. Uświadamia nam to konieczność nieustannego pogłębiania wiedzy o wierze, o Chrystusie, o wieczności.