Błogosławiony papież Jan Paweł II zapraszał młodzież do przeżywania specjalnego „laboratorium wiary”, znanego pod nazwą Światowe Dni Młodzieży. To święto młodych świadków wiary obchodzone jest także, jako wydarzenie kościoła lokalnego. Również jego następca, Benedykt XVI kontynuuje to przedsięwzięcie.Od roku 1994 organizowane są w okolicy Niedzieli Palmowej – Spotkania Młodych.Na zaproszenie Księdza Arcybiskupa Metropolity młodzież spotykała się w różnych miastach archidiecezji. Hasła spotkań tworzą coś w rodzaju „Katechizmu Młodych”. Wczoraj wieczorem, w Łańcucie rozpoczęło się kolejne Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania są słowa "Radośni bo Kościół naszym domem". Młodzież z archidiecezji przemyskiej pragnie budować „Dom na skale”. Budzeniu takiej świadomości wśród ludzi młodych miało służyć specjalne nabożeństwo. Nabożeństwo o takim tytule ma wielką wymowę.