Światowy Kongres Instytutów Świeckich w Asyżu

W Asyżu rozpoczął się IX Światowy Kongres Instytutów Świeckich. Uczestniczy w nim ok. 400 osób z całego świata. Obrady otworzył kard. João Braz de Aviz, prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Kongres obywa się pod hasłem: „Słuchając Boga ‘między bruzdami historii’: co świeckość ma do powiedzenia konsekracji?”. „Będziemy podejmować wiele aktualnych tematów – mówi uczestnicząca w spotkaniu Stanisława Grochowska, odpowiedzialna generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. – Refleksja skupi się m.in. wokół takich kwestii: «Konsekracja Jezusa w świecie i dla świata»; «Świeccy służą Kościołowi, czy są mu przydatni?»; «Nowe modele świętości jako wierność Bogu w sercu świata». Będziemy też rozważać temat nowego sposobu komunikowania się w Kościele i dla Kościoła oraz odpowiadać na pytanie, jak zmienia się powołanie, czy zmienia się świat i zmieniamy się my sami”. Odpowiedzialna generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego przypomina, że Światowe Kongresy Instytutów Świeckich odbywają się co cztery lata w różnych krajach i na różnych kontynentach.
24 lipca 2012|