Szczególnym dniem dla wszystkich zakonów franciszkańskich w październiku jest trzeci dzień tego miesiąca, ponieważ w tym czasie zgodnie z wielowiekową tradycją obchodzimy wigilię śmierci św. Franciszka. Nazwa TRANSITUS (łac. – przejście ) przypomina nam, że śmierć św. Franciszka jest przejściem z tego świata do Domu Ojca który zmarł w nocy 3 października 1226 r. przy kapliczce Porcjunkuli, kolebce zakonu. Jak napisał św. Bonawentura w "Życiorysie większym", św. Franciszek tuż przed śmiercią przywołał do siebie braci, pobłogosławił ich i polecił by trwali w bojaźni Bożej. Poprosił o odczytanie fragmentu Ewangelii wg św. Jana, rozpoczynającego się od słów "Było to przed Świętem Paschy… (J 13,1). Następnie zaczął odmawiać Psalm 142 "Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana".