„Kościół- pisał Jan Paweł II w liście „Mulieris dignitatem”- pragnie złożyć dzięki Najświętszej Trójcy za  „tajemnicę kobiety” i za każdą kobietę – za to, co stanowi odwieczną miarę jej godności kobiecej, za „wielkie dzieła Boże”, jakie w niej i przez nią dokonały się w historii ludzkości”.„Dziękujemy ci,  kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi”. Jan Paweł II w swoim nauczaniu wielokrotnie wracał do tego tematu, analizując "geniusz kobiecy" i niezastępowalne role, jakie ma do odegrania kobieta w Kościele, w rodzinie i w społeczeństwie. Wszystkim więc naszym parafiankom w tym dniu życząc obfitości Bożego Błogosławieństwa składamy dar modlitwy