Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów

Ewangelizacja wakacyjna jest skierowana przede wszystkim do ludzi poszukujących, którzy zagubili sens wiary. Bieszczady to miejsce, gdzie zagląda wielu turystów. Ilu przypomina tu sobie o Bogu? W Bieszczadach trwa Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów „Bieszczady dla Jezusa 2012” (WEB). Ewangelizatorzy dają świadectwa swojej wiary w kilkunastu bieszczadzkich kościołach oraz głoszą Boga przez prezentacje uliczne na zaporze solińskiej. Sens nowej ewangelizacji to wyjście do ludzi, która koordynuje akcję. Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów, tak jak wiele innych akcji ewangelizacyjnych, jest skierowana przede wszystkim do ludzi, poszukujących, którzy zagubili sens wiary. Ewangelizatorzy próbują w sposób nieco odmienny od tradycyjnego sposób, używając nowych metod, docierać do nich ze Słowem Bożym. Dzisiaj bardzo wiele osób ochrzczonych, które powinny być w kościele i słuchać Słowa Bożego. Ale w kościele ich nie znajdziemy, ponieważ gdzieś zatracili sens wiary. Dlatego wychodzimy do ludzi z Dobrą Nowiną, bo to jest właśnie sens nowej ewangelizacji – żeby nie tyle czekać na ludzi, co wyjść do nich z Ewangelią. Temu będą służyć prezentacje uliczne w formie street art-u pod hasłem „Jezus przechodzi dzisiaj pośród nas”.
18 lipca 2012|