Wokół Roku Wiary

"Wokół Roku Wiary" to tytuł najnowszej książki abp. Józefa Michalika. Duchowny analizuje w niej list apostolski Benedykta XVI "Porta fidei", ogłaszający Rok Wiary oraz pisze o wnioskach dla współczesnego polskiego Kościoła.  Prezentacja publikacji odbyła się we wtorek w siedzibie Episkopatu Polski. Rok Wiary rozpocznie się 11 października, w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się 24 listopada 2013 roku, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Abp Michalik podkreślił, że wiara jest drogą do spotkania z Bogiem oraz, że jej najgłębszym narzędziem jest modlitwa. Przypomniał też słowa Leszka Kołakowskiego, który powiedział: "Dopóki żyje człowiek, to nic nie grozi zagładzie wiary i Kościoła". Książka arcybiskupa Michalika – jak podkreślił autor przedmowy kard. Stanisław Nagy – wpisuje się w rzeczywistość naszego kraju. "Polska wyszła z komunizmu i wkracza obecnie w laickość, w której możemy się zagubić. Kościół musi zdać sobie z tego sprawę i podjąć konkretne działania, aby temu zjawisku przeciwdziałać" – powiedział duchowny. Zdaniem kardynała, komentarz arcybiskupa Michalika stanowić będzie cenną pomoc duszpasterską w katechezie, w diecezjalnych sympozjach, w wykładach seminaryjnych i uniwersyteckich.
25 września 2012|