Wniebowstąpienie Pańskie to kolejna okazja aby rozważać i na nowo przeżywać kolejne etapy ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Idziemy razem z Nim, kiedy głosi ludziom Boże królestwo i czyni dobro. Wspominając czas Jego męki i ukrzyżowania, cieszyliśmy się radością Zmartwychwstania. To nasz fundament, nasza wiara, to nasze życie. Dzisiaj Pan Jezus wstępuje do Nieba; łącząc ziemię z Niebem, wraca do Ojca swojego i naszego. Podobnie musieli czuć i postrzegać rozstanie z Chrystusem Jego uczniowie. Mimo iż Jezus dokładnie przepowiedział jak będzie, to żal pożegnania wycisnął na nich piętno. Aby jednak nasza wiara była żywa, byśmy w niej mieli nadzieję, którą On nam dał, Nadzieję Zbawienia, Jezus pozostawia nam wskazówki i polecenia, których mamy przestrzegać. Więcej, poucza nas, jak tych, którzy o Nim jeszcze nie słyszeli, informować, ewangelizować i prowadzić do wspólnej chwały. Mamy głosić prawdę, opowiadać o życiu i dziełach Chrystusa, bowiem „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.” (Mk 16,16).