W Sanoku 14 listopada 2012 r. zmarł Ksiądz Prałat Adam Sudoł. Zmarły był honorowym Obywatelem Królewskiego Miasta Sanoka, emerytowanym proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku, wieloletnim dziekanem i archiprezbiterem Sanockim, człowiekiem prawym i szlachetnym, gorliwym duszpasterzem, kapłanem wielkiej odwagi i gorącym, niezłomnym patriotą, kapłanem o otwartych horyzontach myślowych, który wiernie służył Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, zaangażowanym w różne formy pomocy potrzebującym. Urodził się 7 kwietnia 1920 w Lipnicy, pow. Kolbuszowa. Po odbyciu studiów filozoficzno-teologicznych 30 grudnia 1944 roku w Starej Wsi przyjął święcenia kapłańskie.  Pracował jako wikariusz w parafiach: Miechocin, Majdan Królewski, Rzeszów Fara, Krosno, Hyżne, Nienadowa, Stalowa Wola,  Przeworsku i proboszcz w Muninie. W latach 1967-1995 był proboszczem w parafii Sanok Fara.