PONIEDZIAŁEK – 15 kwiecień 2013 r.  
6.30-Za + Michalinę Sęk – (greg.14/30)
8.00-Za + Marię Mazur – intencja od chrześniaka
9.00-1.Za ++ Teresę i Wiesława Skoczylas – (greg.15/30)
2.Za Mariana i Marka
18.30-1.Za + z rodziny Mindur i Silarskich
2.Za + Alicję Lorenc w 1.rocz. śmierci
3.O dar nieba dla + Krystyny Kruczkowskiej – od rodziców i sióstr
WTOREK – 16 kwiecień 2013 r.
6.30-1.Za + Michalinę Sęk – (greg.15/30)
2.O zdrowie i miłość w rodzinie
8.00-Diękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Teresy i Stanisława
Prędki w 50 rocz.ślubu
9.00-1.Za + Stefanię Strzelecką
2.Za + Teresę i Wiesława Skoczylas – (greg.16/30)
18.30-1.Za + Irenę Śmietana w 19 rocz.śmierci
2.Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej Pocieszenia dla Elżbiety i Andrzeja w 30 rocz. ślubu oraz w int. ich rodziny
ŚRODA – 17 kwiecień 2013 r.  
6.30-Za + Michalinę Sęk – (greg.16/30)
8.00-Za ++ Teresę i Wiesława Skoczylas – (greg.17/30)
9.00-1.W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
2.Za + Jerzego Ochar
18.30-1.Za ++ rodziców i siostry Józefę,Władysławę i Władysława
2.Za + Józefa Długosz – od rodz.Zegar
3.Za + Jarosława Woźny w 23 rocz.śmierci
CZWARTEK – 18 kwiecień 2013 r.
6.30-1.Za + Michalinę Sęk – (greg.17/30)
2.Za + Agatę Wojtkowską
8.00-za + Jadwigę Hnat – od koleżanek i kolegów
9.00-Za ++ Teresę i Wiesława Skoczylas – (greg.18/30)
18.30-1.Za + Mieczysława Szczupaczyńskiego w 1 rocz.śmierci
2.Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Pocieszenia
dla Heleny w 91 rocz.urodzin
3.Za + Marie Ryniak
PIĄTEK – 19 kwiecień 2013 r.
6.30-1.Za + Jerzego Nycz
2.Za + Michalinę Sęk – (greg.18/30)
8.00-Za + Antoniego
9.00-Za ++ Teresę i Wiesława Skoczylas – (greg.19/30)
18.30-1.Za + Elżbietę i Jana
2.Za + Pawła
3.Za + Marię Ryniak
SOBOTA – 20 kwiecień 2013 r.
6.30-Za + Michalinę Sęk – (greg.19/30)
8.00-Za ++ Stanisławę,Franciszka Piotrowskich
oraz + Helenę i Franciszka Ryznar
9.00-1.Za ++ Teresę i Wiesława Skoczylas – (greg.20/30)
2.Za + Stanisławę w 6 rocz.śmierci
3.Za + Tadeusza
18.30-1.Za + Mirosława Chrześcijan w 5 rocz. śmierci
2.O Boże miłosierdzie i rad nieba dla + Tadeusza i Katarzyny
3.Za + Stanisława Jarzyna w 3 rocz.śmierci
CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 21 kwiecień 2013 r.
6.45-Za + Michalinę Sęk – (greg.20/30)
8.00-Za ++ Józefę i Tadeusza Kochmańskich
9.15-Za ++ Teresę i Wiesława Skoczylas – (greg.21/30)
10.30-1.Za + Bronisławę,Władysława i ++ z rodziny
2.O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Kamili w 5 rocz.urodzin
12.00-O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Jana w 30 rocz.ślubu
15.00-Za + Aleksandra Chorążaka w 10 rocz.śmierci
19.00-Za + Wiesława Arciszewskiego