PONIEDZIAŁEK – 16 grudzień 2013 r.  

6.30-1.Za ++ Florianę i Mariana (greg.16/30)
2.Za + Weronikę Basta (greg.15/30)
8.00-Za ++ rodziców Stefanię i Jana
9.00-Za ++ Marię i Józefa oraz  o  zdrowie i opiekę MBP dla Zofii i Joanny
18.30-1.Za ++ Marię i Józefa Krystyńskich
2.Za ++ Stanisławę,Ludwika i Pawła
3.Za + Stanisławę Łach (greg.16/30)
WTOREK – 17 grudzień 2013 r.
6.30-1.Za ++ Florianę i Mariana (greg.17/30)
2.Za + Weronikę Basta (greg.16/30)
8.00-Za ++ braci Wiesława,Jana i Michała
9.00-Za ++ Katarzynę i Antoniego
18.30-1.Za + Antoniego w 8 rocz.śmierci
2.Za + Stanisławę Łach (greg.17/30)
3.Za ++ Annę i Władysława Golemo
ŚRODA – 18 grudzień 2013 r.
6.30-1.Za ++ Florianę i Mariana (greg.18/30)
2.Za + Weronikę Basta (greg.17/30)
8.00-Za + Janinę Mikołajewicz w 2 rocz.śmierci
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.Za + Władysława Golemo w 1 rocz.śmierci.i za + Annę Golemo
2.Za + Stanisławę Łach (greg.18/30)
3.Za + Zdzisława Rogoś w 10 rocz.śmierci
CZWARTEK – 19 grudzień 2013 r.
6.30-1.Za ++ Florianę  i  Mariana (greg.19/30)
2.Za + Weronikę Basta (greg.18/30)
3.Za ++ męża i córkę Stanisława i Marzenę
8.00-Za + Tadeusza Buczek w 3 rocz.śmierci
9.00-Za ++ Teofila i Franciszka Kocur
18.30-1.Za + Stanisławę Łach (greg.19/30)
2.Za ++ Elżbietę i Jana
PIĄTEK – 20 grudzień 2013 r.
6.30-1.Za ++ Florianę  i  Mariana (greg.20/30)
2.Za + Weronikę Basta (greg.19/30)
8.00-Dantis
9.00-Za + Marcina Kielara
18.30-1.Za + Stanisławę Łach (greg.20/30)
2.Za + Jadwigę Kozak
SOBOTA – 21 grudzień 2013 r.
6.30-1.Za ++ Florianę  i  Mariana (greg.21/30)
2.Za + Weronikę Basta (greg.20/30)
8.00-O Boże błog.dar zdrowia,opiekę MBP dla Barbary,Andrzeja i Kuby
9.00-Za + Czesława Smolik – int.od Alicji i Jerzego Gągała
18.30-1.Dziękczynno – błagalna w 50 rocznicę zawarcia sakr.małżeństwa
dla Walentyny i Romana
2.Za + Stanisławę Łach (greg.21/30)
3.Za + Jan Nowaka i ++ z rodziny
                    
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU – 22 grudzień 2013 r.
6.45-Za + Weronikę Basta (greg.21/30)
8.00-Za + Leokadię Wosachło w 4.rocz.śmierci
9.15-Za ++ Florianę  i  Mariana (greg.22/30)
10.30-Za ++ Apolonię i Aleksandra Mirosławów
12.00-1.W intencji Parafian
2.Za ++ Anielę i Bronisława Miler
15.00-Intencja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19.00-Za + Stanisławę Łach (greg.22/30)