PONIEDZIAŁEK – 23 grudzień 2013 r.
6.30-1.Za ++ Florianę i Mariana (greg.23/30)
2.Za + Weronikę Basta (greg.22/30)
8.00-1.Za ++ Józefę,Mikołaja i Stanisława
2.Za + Jana w 11 rocz.śmierci oraz za ++ Antoninę Żytka w 5 rocz.śmierci
9.00-Za ++ Wiktorię,Jana,Bronisława,Stanisława,Czesława oraz Weronikę Kudła
18.30-1.Za + Stanisławę Łach (greg.23/30)
2.Za + Teresę Rzepka
WTOREK – 24 grudzień 2013 r.
6.30-1.Za ++ Florianę i Mariana (greg.24/30)
2.Za + Weronikę Basta (greg.23/30)
3.Za + Franciszka, Stanisławę,Józefa,Mieczysławę i zmarłych z rodziny
8.00-1.Za ++Janinę,Franciszka,Bronisława i Ludmiłę
2.Za + Marka Bil
9.00-1.Za ++ Adama,Stefanię i Andrzeja
2.Za + Stanisławę Łach (greg.24/30)
24.00-1.W intencji dobrodziejów
2.W intencji dobrodziejów
ŚRODA – 25 grudzień 2013 r. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
6.45-Za + Weronikę Basta (greg.24/30)
8.00-Za ++ Anielę i Kazimierza Gaworeckich oraz za ++ z rodziny
9.15-Za ++ Antoninę i Wawrzyńca Haduch
10.30-Za ++ Florianę i Mariana (greg.25/30)
12.00-1.W intencji Parafian
2.Za + Krystynę Twardą
15.00-Za + Stanisławę Łach (greg.25/30)
19.00-Za + Stanisława,Janinę,Augustyna oraz ++ z rodziny
CZWARTEK – 26 grudzień 2013 r.- Święto św.Szczepana męczennika
6.45-Za ++ Florianę i Mariana (greg.26/30)
8.00-Za + Helenę w 21 rocz.śmierci oraz za ++ z rodziny
9.15-Za + Adama w 5 rocz.śmierci
10.30-Za + Kamila Biodrowicza w 1 rocz.śmierci
12.00-1.W intencji dzieci przyjmujacych sakrament chrztu
2.Za + Weronikę Basta (greg.25/30)
15.00-Za + Stanisławę Łach (greg.26/30)
19.00-Za ++ Janinę,Mieczysława Cieślak oraz za + Marię Janik
PIĄTEK – 27 grudzień 2013 r.
6.30-1.Za ++ Florianę i Mariana (greg.27/30)
2.Za + Weronikę Basta (greg.26/30)
8.00-1. za + Aleksandra Haduch
2.Za + Janinę,Franciszka,Bronisława i Marię
9.00-1.Za + Zbigniewa Bobło w 20 rocz.śmierci oraz ++ Janinę
Michała Bułdak
2.Za + Stanisławę w 30 rocz.śmierci oraz + Stanisława Kielar
3.Za ++ Eustachię i Michała Steczkowskich i za ++ Józefę i
Antoniego Belników
18.30-Za + Stanisławę Łach (greg.27/30)
SOBOTA – 28 grudzień 2013 r.
6.30-1.Za ++ Florianę i Mariana (greg.28/30)
2.Za + Weronikę Basta (greg.27/30)
8.00-1.Za + Piotra
2.Za + Monikę w 4 rocz.śmierci
9.00-1.Za ++ Irenę i Kazimierza Kobylarskich
2.Za dusze w czyśćcu cierpiace oraz za + Ludmiłę Schmid
18.30-Za + Stanisławę Łach (greg.28/30)
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA,MARYI I JÓZEFA – 29 grudzień 2013 r.
6.45-Za + Weronikę Basta (greg.28/30)
8.00-Dziekczynna za miniony rok z prośbą o Boże błog. dla Sióstr z 10 Róży
Niewiast i ich rodzin
9.15-Za ++ Florianę i Mariana (greg.29/30)
10.30-W int.Zyty i Bogusława w 50 rocz.zawarcia sakramentu małżeństwa z prośbą
o Boże blog. i opiekę Matki Bożej Pocieszania na dalsze lata życia
12.00-W intencji Parafian
15.00-Za + Stanisławę Łach (greg.29/30)
19.00-Dziękczynna za miniony rok z prośbą o Boże błog. oraz opiekę
Matki Bożej pocieszenia dla Katarzyny