PONIEDZIAŁEK – 24 czerwiec 2013 r. – Uroczystość Narodzenia św.Jana Chrzciciela
6.30-1.Za ++ Janinę,Kazimierza,Justynę Myśliwiec
2.Za + Jana Kozimora – (greg.24/30)
8.00-1.Za+ Romana Florko – (greg.24/30)
2.O uzdrowienie drzewa genealogicznego przodków do 4 – go pokolenia
w rodzinie Roblów i Koncewiczów – (greg.24/30)
9.00-1.Za + Antoniego – (greg.24/30)
2.Za + Janinę Mikołajewicz
18.30-1.Dziękczynna  za  25  lat  posługi kapłańskiej  z  prośbą  o  Boże  bł.
i opiekę MBP dla Ks.Jana
2.Za + Michała Wala – 30 rocznica śmierci – (greg.24/30)
WTOREK – 25 czerwiec 2013 r.  
6.30-Za + Jana Kozimora – (greg.25/30)
8.00-1.Za+ Romana Florko – (greg.25/30)
2.O uzdrowienie drzewa genealogicznego przodków do 4 – go pokolenia
w rodzinie Roblów i Koncewiczów – (greg.25/30)
9.00-1.Za + Antoniego – (greg.25/30)
2.Za + Marię Orłowską – int.sąsiadów z klatki blok nr.10
18.30-1.Za + Jana Szymańskiego
2.Za + Michała Wala – 30 rocznica śmierci – (greg.25/30)
3.Za +  Andrzeja w 1 rocz.śmierci
        
ŚRODA – 26 czerwiec 2013 r.
6.30-Za ++ Jana,Paulinę,Rudolfa,Jakima,Janusza,Jana,Zofię Fedak
8.00-1.Za + Antoniego – (greg.26/30)
2.Za+ Romana Florko – (greg.26/30)
3.O uzdrowienie drzewa genealogicznego przodków do 4 – go pokolenia
w rodzinie Roblów i Koncewiczów – (greg.26/30)
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.Za + Michała Wala – 30 rocznica śmierci – (greg.26/30)
2.Za + Jana Kozimora – (greg.26/30)
CZWARTEK – 27 czerwiec 2013 r.
6.45-Za ++ Stanisława i Danutę Jaklik
8.00-1.Za+ Romana Florko – (greg.27/30)
2.O uzdrowienie drzewa genealogicznego przodków do 4 – go pokolenia
w rodzinie Roblów i Koncewiczów – (greg.27/30)
9.00-Za + Antoniego – (greg.27/30)
18.30-1.Za ++ Piotra,Annę,Piotra
2.Za + Michała Wala – 30 rocznica śmierci – (greg.27/30)
3.Za + Jana Kozimora – (greg.27/30)
4.Za ++ Władysławę i Władysława Barańskich
PIĄTEK – 28 czerwiec 2013 r.
6.30-Za + Jana Kozimora – (greg.28/30)
8.00-1.Za+ Romana Florko – (greg.28/30)
2.O uzdrowienie drzewa genealogicznego przodków do 4 – go pokolenia
w rodzinie Roblów i Koncewiczów – (greg.28/30)
9.00-Za + Antoniego – (greg.28/30)
18.30-1.Za + Pawła
2.Za + Michała Wala – 30 rocznica śmierci – (greg.28/30)
3.Za + Stanisława Królickiego
SOBOTA – 29 czerwiec 2013 r. Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
6.30-Za + Jana Kozimora – (greg.29/30)
8.00-1.Za+ Romana Florko – (greg.29/30)
2.O uzdrowienie drzewa genealogicznego przodków do 4 – go pokolenia
w rodzinie Roblów i Koncewiczów – (greg.29/30)
9.00-Za + Antoniego – (greg.29/30)
12.00-W 44 rocznicę ukończenia Technikum
18.30-1.W int.O.Piotra – z okazji Imienin – od wspólnoty klasztornej
2.W int.O.Piotra – z okazji Imienin – od Bractwa Różańcowego
3.Za ++ Władysława Gagatko,Janinę Czapor i Marię Maj
4.Za + Michała Wala – 30 rocznica śmierci – (greg.29/30)
TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 czerwiec 2013 r.
6.45-Za + Jana Kozimora – (greg.30/30)
8.00-Za + Jana Kondera – 5 rocznica śmierci,za ++ Ewę i Dymitra
9.15-Za ++ Stefanię i Jana – 10  rocznica śmierci i za ++ z rodz.Majków
10.30-1.Za+ Romana Florko – (greg.30/30)
2.O uzdrowienie drzewa genealogicznego przodków do 4 – go pokolenia
w rodzinie Roblów i Koncewiczów – (greg.30/30)
12.00-W intencji parafian
15.00-Za + Michała Wala – 30 rocznica śmierci – (greg.30/30)
19.00-Za + Antoniego – (greg.30/30)