1.Na początku wyrażam ogromną wdzięczność tym wszystkim, którzy pomogli nam przygotować liturgię świąteczną, wystrój kościoła oraz wigilię dla ubogich:
– ojcom za sakrament pokuty,
– s. Agacie za wykonanie stroików na ołtarze,
– br. Ryszardowi, p. Marcinowi i współpracownikom, za fizyczny trud wykonania szopki w ko-ściele i ubrania choinek,
– grupie gospodarczej za przygotowanie szopki na placu kościelnym przy figurze MB.,
– grupie Akcji Katolickiej za przygotowanie opłatków, którymi za chwilę będziemy się łamać,
– osobom składającym produkty żywnościowe do kosza przy ołtarzu św. Antoniego i ofiary do puszki na rzecz wigilii i paczek świątecznych dla ubogich.,
– grupie charytatywnej za sprzedaż świec Caritas i za przygotowanie paczek dla najbardziej po-trzebujących i samotnych,
– paniom z naszej kuchni – p. Janinie i p. Zofii za przygotowanie wigilii dla ubogich i pracę w kuchni teraz w tym trudnym okresie przedświątecznym,
– p. Barbarze, p. Monice, p. Elżbiecie i p. Iwonie za przeprowadzenie wigilii dla samotnych i ubo-gich w świetlicy przyklasztornej.
– Dziękuję wszystkim, którzy z sercem i zaangażowaniem pomagali przy organizacji rozpo-czynających się Świąt. Wszystkim naszym dobrodziejom, sympatykom, ofiarodawcom wspierającym nasze dzieła, niech DOBRY BÓG błogosławi.

2.Dzisiaj i jutro Msze św. odprawiamy tak, jak w każdą niedzielę.

3.Jutrzejsza taca przeznaczona jest na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

4.Jutro o godz. 12.00 Msza św. z sakramentem chrztu dzieci.

5.29 grudnia, w najbliższą niedzielę, przypada Niedziela Świętej Rodziny. Tradycyjnie w tym dniu organizujemy święto dla małżonków obchodzących rocznice i jubileusze małżeńskie. Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich o godz. 15.00. Zapisy w naszej zakrystii. Zapraszam serdecznie.
 
6.Wizytę duszpasterską, tzw. Kolędę, o czym była już mowa w ogłoszeniach z ostatniej niedzieli rozpoczniemy bezpośrednio po Świętach, tj. w najbliższy piątek.

27 grudnia (piątek) – Al. Prugara Ketlinga 1-12
28 grudnia (sobota) – Al. Prugara Ketlinga 14-24

Początek kolędy w piątek od godz. 16.00, w sobotę od godz. 14.00.

 
Prosimy o odpowiednie przygotowanie domu na kolędę. Stół nakrywamy białym obrusem, na nim stawiamy krzyż, świecę i wodę święconą. Podczas kolędy powinni być obecni, w miarę możliwości, wszyscy domownicy. Dzieci i młodzież powinni przygotować zeszyty do katechezy. Prosimy również, aby na czas wizyty kapłana wyłączyć telewizor i radio. Niech wspólna modlitwa całej rodziny wraz z kapłanem wyprosi wiele łask Bożych i błogosławieństwo na 2014 rok.
 
7.Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w piątek od godz. 10.00 do 12.00.