7 -13 styczeń 2013 r.

PONIEDZIAŁEK – 7 styczeń 2013 r.
6.30-1.Za + Helenę Kucaba – (greg.7/30)
2.Za ++ Zofię,Helenę i Stanisławę Surmacz – (greg.7/30)
3.Za + Elżbietę Mleczyńską – (greg.7/30)
8.00-1.W intencji Parafian
2 Za + Janinę Mikołajewicz – greg.(7/30)
9.00-Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o bł.Boże
i opiekę MB Pocieszenia dla rodziny Mogilanych
18.30-Za ++ Annę i Władysława
WTOREK – 8 styczeń 2013 r.
6.30-1.Za + Helenę Kucaba – (greg.8/30)
2.Za ++ Zofię,Helenę i Stanisławę Surmacz – (greg.8/30)
3.Za + Elżbietę Mleczyńską – (greg.8/30)
8.00-1.Za + Janinę Mikołajewicz – greg.(8/30)
2. Za ++ Włodzimierza,Anielę,Józefę
9.00-Za + Gustawa Koczerę – 7 rocznica śmierci
18.30-Za ++ Katarzynę,Jana,Zdzisława,Bronisława Jakima
ŚRODA – 9 styczeń 2013 r.
6.30-1.Za + Helenę Kucaba – (greg.9/30)
2.Za ++ Zofię, Helenę i Stanisławę Surmacz – (greg.9/30)
3.Za + Elżbietę Mleczyńską – (greg.9/30)
8.00-1.Za + Janinę Mikołajewicz – (greg.9/30)
2.Za + Aleksandrę – 2 rocznica śmierci
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-Za + Jana Gaca – int.od prac.Geodezji Starostwa Sanok
CZWARTEK – 10 styczeń 2013 r.
6.30-1.Za + Helenę Kucaba – (greg.10/30)
2.Za ++ Zofię,Helenę i Stanisławę Surmacz – (greg.10/30)
3.Za + Elżbietę Mleczyńską – (greg.10/30)
8.00-1.Za + Stefanię Dutkowską – 3 rocznica śmierci
2.Za + Janinę Mikołajewicz – (greg.10/30)
9.00-Za + Stanisława – 29 rocznica śmierci
18.30-1.W intencji Ojczyzny
2.Za + Mieczysława Łupińskiego – 5 rocznica śmierci
PIĄTEK – 11 styczeń 2013 r.
6.30-1.Za + Helenę Kucaba – (greg.11/30)
2.Za ++ Zofię,Helenę i Stanisławę Surmacz – (greg.11/30)
3.Za + Elżbietę Mleczyńską – (greg.11/30)
8.00-1.W pewnej intencji
2.Za + Janinę Mikołajewicz – (greg.11/30)
9.00-Za ++ Piotra,Józefa,Paulinę, Grzegorza z rodz.Mogilanych
i za + Mariannę Sitek
18.30-Za + Jacka Sieniawskiego – 1 rocznica śmierci
SOBOTA – 12 styczeń 2013 r.
6.30- 1.Za + Helenę Kucaba – (greg.12/30)
2.Za ++ Zofię, Helenę i Stanisławę Surmacz – (greg.12/30)
3.Za + Elżbietę Mleczyńską – (greg.12/30)
8.00-1.W intencji Parafian
2.Za + Janinę Mikołajewicz – (greg.12/30)
9.00-O dar zdrowia i bł. Boże dla Stanisława Pucherskiego i Jego Rodziny
18.30-O dar zdrowia i bł. Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Izabeli z racji urodzin
NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 13 styczeń 2013 r.
6.45-Za + Helenę Kucaba – (greg.13/30)
8.00-1.Za + Janinę Mikołajewicz – (greg.13/30)
2.Za ++ rodz.Weronikę i Piotra oraz + brata Tadeusza Mateję
9.15-Za ++ Zofię,Helenę i Stanisławę Surmacz – (greg.13/30)
10.30-Za + Walentego – 12 rocz. śm.i za ++ Ludwikę,Katarzynę i Jana
12.00-Za ++ Henryka i Mariana Gralka
15.00-Za + Irenę Kwiatkowską
19.00-Za + Elżbietę Mleczyńską – (greg.13/30)
 

5 stycznia 2013|