PONIEDZIAŁEK – 8 kwiecień 2013 r.- Uroczystość Zwiastowania Pańskiego  
6.45-1.W intencji Parafian
2.Za + Michalinę Sęk – (greg.7/30)
8.00-Za + Helenę Wojnar
9.00-1.Dziękczynna za  łaski w 54 – tą rocznicę sakramentu małżeństwa
Marty i Zygmunta z prośbą o zdrowie, bł. Boże i o opiekę  MBP
2.Za ++ Teresę i Wiesława Skoczylas – (greg.8/30)
18.30-1.Za ++ Michała i Paulinę w rocznicę śmierci
2.Za + Władysława  Skibę  – 9  rocznica  śmierci
WTOREK – 9 kwiecień 2013 r.
6.30-1.Za ++ Irenę i Romana
2.Za + Michalinę Sęk – (greg.8/30)
8.00-Za ++ w czyśćcu cierpiących
9.00-Za ++ Teresę i Wiesława Skoczylas – (greg.9/30)
18.30-1.Za+Mieczysławę w rocznicę śmierci
2.Za + Almę Bekierską i za ++ zjejrodziny
3.Za + Monikę Kaszubowicz
ŚRODA – 10 kwiecień 2013 r.
6.30-1.Dziękczynna za łaski z prośbą o zdrowie  i  bł. Boże  i opiekę MB
Pocieszenia w  rodzinie  Tadeusza  i Cecylii
2.Za + Michalinę Sęk – (greg.9/30)
8.00-Za ++ Teresę i Wiesława Skoczylas – (greg.10/30)
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.W intencji Ojczyzny
2.Za + Stanisława Dzieniszewkiego-1rocznica śmierci
3.Za ++Stanisława iHelenę Kondziołka
CZWARTEK – 11 kwiecień 2013 r.   
6.30-1.O zdrowie i bł.Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Agaty
2.Za + Michalinę Sęk – (greg.10/30)
8.00-Za + Józefa
9.00-1.Za ++ Teresę i Wiesława Skoczylas – (greg.11/30)
2.Za + Jerzego Ochar
18.30-1.Za + Władysławę  Sternik – 2 rocznica śmierci
2.Za + Wandę Mazur- int.od rodziny  Zegarów
PIĄTEK – 12 kwiecień 2013 r.   
6.30-1.Za + Michalinę Sęk – (greg.11/30)
8.00-Za + Elżbietę
9.00-Za ++ Teresę i Wiesława Skoczylas – (greg.12/30)
18.30-1.Za + Marię Ryniak
2.Za + Danutę Drabik
3.Rezerwacja; Franciszek i Maria
SOBOTA – 13 kwiecień 2013 r.   
6.30-Za + Michalinę Sęk – (greg.12/30)
8.00-Za + Stanisława Konderę – 21 r. śm i za + Annę Kondera – 1 r.śm.
9.00-1.Za ++ Teresę i Wiesława Skoczylas – (greg.13/30)
2.Za + Jerzego Ochar
18.30-1.Dziękczynna za łaski z prośbą o zdrowie i bł.Boże i opiekę MB
Pocieszenia dla Bronisława Frączek – w 85 rocznicę urodzin
2.Za + Krystynę Kraczkowską – intencja od rodziców i sióstr
3.Za + Mieczysława Roszniowskiego int.od koleż.i kol.z Liceum
TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 13 kwiecień 2013 r.

6.45-Za ++ Józefa,Jerzego i Zofię
8.00-Za ++ Czesławę i Władysława Bąk
9.15-Za + Irenę Majeraniczyk i za + Danielę Bal
10.30-Za ++ Teresę i Wiesława Skoczylas – (greg.14/30)
12.00-Za + Marię Ryniak – intencja od właścicieli i pracowników sklepów
15.00-Za ++ Zofię iKarola i za ++ z rodziny
19.00-Za + Krystynę Kraczkowską  – intencja od rodziców i sióstr
Extra – Za + Michalinę Sęk – (greg.13/30)