PONIEDZIAŁEK – 9 grudzień 2013 r. 

6.30-1.Za ++ Florianę i Mariana (greg.9/30)
2.Propria br.Ryszarda
8.00-Za + Weronikę Basta (greg.8/30)
9.00-Za + Helenę Tymcio
17.00-Za + Mieczysława Nester
18.30-1.Za + Stanisława Bukowskiego
2.Za + Monikę Kaszubowicz
3.Za + Stanisławę Łach (greg.9/30)
WTOREK – 10 grudzień 2013 r.
6.30-1.Za ++ Florianę i Mariana (greg.10/30)
2.Za + Weronikę Basta (greg.9/30)
8.00-1.Dziękczynna z prośbą o błog.Boże i potrzebne łaski dla Anny i Tomasza
2.Za ++ Emilię i Władysława
9.00-Za + Teresę Kapusta w 1 rocz. śmierci oraz za ++ Anne i Michała Moskal
18.30-1.W intencji Ojczyzny
2.Za + Stanisławę Łach (greg.10/30)
3.Za + Genowefę Strigl w 6 roczn.śmierci i za ++ Wilhelma i Stefanię
ŚRODA – 11 grudzień 2013 r.
6.30-1.Za ++ Florianę i Mariana (greg.11/30)
2.Za + Weronikę Basta (greg.10/30)
8.00-Za + Wojciecha Wolwowicz i Edwarda Warmuz oraz za więźniów
obozu w Oświęcimiu żyjących i zmarłych
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.Dziękczynna za 50 lat zawarcia sakramentu małżeństwa
2.Za + Stanisławę Łach (greg.11/30)
3.Za + Jana w rocz. śmierci
CZWARTEK – 12 grudzień 2013 r.
6.30-1.Za ++ Florianę  i  Mariana (greg.12/30)
2.Za + Weronikę Basta (greg.11/30)
8.00-Za + Tadeusza Buczek w 3 rocz.śmierci
9.00-Za ++ Woktora i Teklę Wolwowicz
18.30-1.Za + Stanisławę Łach (greg.12/30)
2.Za + Aleksandra Haduch
3.Za + Józefa
PIĄTEK – 13 grudzień 2013 r.
6.30-1.Za ++ Florianę  i  Mariana (greg.13/30)
2.Za + Weronikę Basta (greg.12/30)
8.00-Za + Bogdana,Helenę,Mieczysława,Katarzynę Dziuban
9.00-Za + Janinę,Franciszka,Bronisława,Katarzynę
18.30-1.Za + Stanisławę Łach (greg.13/30)
2.Za + Ludwika,tatę Małgorzaty int.od kolegów i koleżanek z pracy
3.Za + Józefa Adamskiego
SOBOTA – 14 grudzień 2013 r.
6.30-1.Za ++ Florianę  i  Mariana (greg.14/30)
2.Za + Weronikę Basta (greg.13/30)
8.00-Za ++ Stanisławę i Franciszka oraz Helenę i Franciszka
9.00-Za + czesława Smolik – int.od Alicji i Jerzego Gągała
18.30-1.Za + Stanisławę Łach (greg.14/30)
2.Za + Teresę Reczek – Pietrusiak
3.Za + Czesławę Starowiejską
TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU – 15 grudzień 2013 r.
6.45-Za ++ Florianę  i  Mariana (greg.15/30)
8.00-O błog.Boże,potrzebne łaski,zdrowie i opiekę MBP dla Piotra
9.15-Za + Bronisławę w 5 rocznicę śmierci
10.30-Za + Józefa Żarnowskiego
12.00-W intencji Parafian
15.00-Za + Stanisławę Łach (greg.15/30)
19.00-1.Dziękczynno – przebłagalna,o opiekę MBP dla całej rodziny
Niemców
2.Za + Weronikę Basta (greg.14/30)