Chrystus zmartwychwstał Alleluja !!!

Tajemnica Zmartwychwstania budzi przede wszystkim wielkie zdumienie, które jest początkiem wiary. To pierwsze i podstawowe doświadczenie stało się udziałem uczniów Jezusa „owego pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem”. Odczucie zdumienia, zdziwienia, zachwytu nad tajemnicą paschalną towarzyszy później wszystkim wyznawcom zmartwychwstałego Pana.Duchowe przeżywanie Świąt umacnia naszą więź z Bogiem, powoduje, iż jesteśmy w stanie podjąć refleksję nad przemijalnością życia, nad naszą przeszłością i przyszłością. Bowiem na ziemi, poruszając się pomiędzy życiem i śmiercią, pomiędzy zwycięstwami i porażkami, potrzebujemy bodźców, by zauważyć, co w naszym życiu i decyzjach było właściwe i dobre, a co niedobre, a czasami złe. Radość dzisiejszego dnia to przeżywanie dnia nowego życia, Zmartwychwstania Pańskiego. Zaś słowa papieża Franciszka uzmysłowić nam powinny, iż obok nas są ci, którzy potrzebują naszej pomocy i modlitwy. Słowa wypowiedziane przez Franciszka, ale także wypowiadane przez każdego kapłana podczas każdej Mszy Świętej „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie” przypominają nam najważniejszą prawdę.
30 marca 2013|