Dzisiejszej niedzieli czyli 23 czerwca obchodziliśmy dzień poświęcony naszym franciszkańskim misjom. Z tego tytułu gościliśmy w naszej parafii o.Jacka Michno,asystenta do spraw misji Krakowskiej Prowincji Franciszkanów, o.Szymona Chapińskiego, wieloletniego misjonarza Ameryki Łacińskiej oraz br. Piotra Hrymę z naszego sekretariatu misyjnego w Krakowie. Słyszeliśmy wygłoszone kazanie o tematyce misyjnej, po Mszach świętych można było otrzymać biuletyn misyjny i złożyć ofiarę na misje. Wsłuchując się w słowa misjonarzy uświadamialiśmy sobie bardziej, że i my jesteśmy zaproszeni do zwiększenia naszego zaangażowania misyjnego, poprzez modlitwę, wyrzeczenia, różnoraką ofiarę i zaangażowanie w to najważniejsze zadanie Kościoła jakim jest dzielenie się wiarą.Całoroczna modlitwa różańcowa w intencji ewangelizacji świata oraz prośba o materialne wsparcie misjonarzy, także polskich, pracujących na wszystkich kontynentach. Z okazji Roku Wiary nasi goście skierowali do wiernych z terenu naszej parafii prośbę o całoroczną modlitwę różańcową w intencji ewangelizacji świata. Zachęcali do niej do niej zwłaszcza osoby starsze i chore, dla których jest ona „niejednokrotnie codziennym towarzyszem”. Modlitwa różańcowa odpowiada jednemu z dwóch najważniejszych wymiarów Światowego Dnia Misyjnego, jakim jest pomoc duchowa misjonarzom.