Jedność nieodłączna od wiary – zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan

Benedykt XVI powiedział w piątek, że konieczne jest pojednanie, dialog i wzajemne zrozumienie między chrześcijanami, by ich obecność w naszych czasach była bardziej wyrazista. Papież odprawił nieszpory na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W homilii podczas nabożeństwa w rzymskiej bazylice świętego Pawła za Murami, w którym udział wzięły delegacje innych wyznań chrześcijańskich, Benedykt XVI mówił, że jedność została ofiarowana przez Boga jako "nieodłączna od wiary". "Kwestie doktrynalne, które wciąż nas dzielą, nie powinny być zaniedbywane czy pomniejszane. Należy je podejmować z odwagą, w ruchu braterstwa i wzajemnego szacunku" – podkreślił. Następnie papież mówił: "Wydaje się, że w obecnych społeczeństwach chrześcijańskie orędzie ma coraz mniejszy wpływ na życie osobiste i wspólnotowe. A to stanowi wyzwanie dla wszystkich Kościołów i wspólnot kościelnych".  Jedność jest sama w sobie środkiem uprzywilejowanym, niemal przesłanką dla coraz bardziej wiarygodnego głoszenia wiary tym, którzy nie znają jeszcze Zbawiciela, albo tym, którzy otrzymawszy Ewangelię, prawie zapomnieli o tym cennym darze" – oświadczył Benedykt XVI.
26 stycznia 2013|