O Kościele jako miejscu miłosierdzia i nadziei Boga mówił dziś papież Franciszek podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Swoją katechezę Ojciec Święty poświęcił omówieniu znaczenia określenia Kościoła jako Ludu Bożego użytego przez Sobór Watykański II. Papież wskazał, że oznacza to przede wszystkim, iż Bóg nie należy właściwie do jakiegokolwiek narodu, a Jego orędzie skierowane jest do każdego człowieka.„Chciałbym powiedzieć również tym, którzy czują się oddaleni od Boga i Kościoła, bojaźliwym lub obojętnym, tym, którzy uważają, że nie potrafią się już zmienić: Pan wzywa również Ciebie, abyś stał się członkiem Jego Ludu, a czyni to z wielkim szacunkiem i miłością!”. Ojciec Święty dodał, iż misją Ludu Bożego jest wniesienie w świat Bożej nadziei i zbawienia. Przyznał jednak, iż wystarczy otworzyć gazetę, by dostrzec wokół nas obecność zła. „Ale chciałbym powiedzieć donośnym głosem: Bóg jest silniejszy” – wołał papież Franciszek. „I chciałbym dodać, że rzeczywistość czasami ciemna, naznaczona złem, może się zmienić, jeśli jako pierwsi wniesiemy w nią światło Ewangelii, zwłaszcza poprzez nasze życie. Sprawmy, aby nasze życie było światłem Chrystusa. Wspólnie zaniesiemy światło Ewangelii wszystkiemu co istnieje.”