Zgodnie z wielowiekową tradycją w kościołach franciszkańskich odprawiana jest co roku nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (od 29 listopada do 7 grudnia).W nazsej franciszkańskiej świątyni kazania nowennowe w dni powszednie podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 18.00 będzie głosił o. Stanisław. Zachęcamy do udziału w nowennie, ma ona charakter rekolekcji adwentowych. Tajemnica Niepokalanej zakorzeniona jest w całej historii Zakonu św. Franciszka, który przyczynił się do uroczystego ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia. Dogmat podaje do wierzenia prawdę, że Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Papież Pius IX ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów.Papież Sykstus IV, franciszkanin, już w 1477 r. zezwolił w Rzymie na obchodzenie w bazylice Dwunastu Apostołów święta Poczęcia Maryi (8 grudnia), poprzedzonego uroczystą nowenną, i kilkakrotnie brał udział w jej zakończeniu. Ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu w 1854 r. przyczyniło się do jeszcze bardziej uroczystego przeprowadzania nowenny. W tym czasie o. Alessandro Borroni (+1896), franciszkanin, skomponował znaną pieśń Tota pulchra es, Maria – "Całaś piękna jest, Maryjo, i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie…".